Vytvořte fakturu

RRZ Organizačné a ekonomické poradenstvo - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 30.05.2016
Basic information
Obchodní název RRZ Organizačné a ekonomické poradenstvo
Stav Zničeno
IČO 31334920
TIN 2020834453
Datum vytvoření 20 Říjen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RRZ Organizačné a ekonomické poradenstvo
Odborárske nám. 3
81107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 244 €
Zisk 1 750 €
Date of updating data: 30.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 0
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 409
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 8
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 261
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 140
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 409
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -85
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 15
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 15
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -1,850
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,750
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 494
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 494
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 494
Date of updating data: 30.05.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 2,244
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,244
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,244
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 0
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 0
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,244
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 494
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,750
Date of updating data: 30.05.2016
 • IČO :31334920 TIN: 2020834453
 • Sídlo: RRZ Organizačné a ekonomické poradenstvo, Odborárske nám. 3, 81107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Říjen 1992
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.05.2016Zrušené obchodné meno:
   RRZ Organizačné a ekonomické poradenstvo, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Odborárske nám. 3 Bratislava 811 07
   14.03.1997Nové sidlo:
   Odborárske nám. 3 Bratislava 811 07
   20.10.1992Nové obchodné meno:
   RRZ Organizačné a ekonomické poradenstvo, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným