Vytvořte fakturu

BEVA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.05.2016
Basic information
Obchodní název BEVA
IČO 31334971
TIN 2020352081
Datum vytvoření 27 Říjen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BEVA
Brnianska 3710/15
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 14 977 €
Zisk 51 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.vedeniepodvojnehouctovnictva.sk
Mobile(y) +421903412168
Date of updating data: 06.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 16,185
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 16,185
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,698
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,698
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,698
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 12,487
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 12,043
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 444
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 16,185
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 15,565
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,772
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,772
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 656
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 656
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 8,086
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 7,179
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) 907
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 51
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 620
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 620
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 93
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 527
Date of updating data: 06.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 14,900
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 14,977
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 14,900
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 77
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,053
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,410
D. Služby (účtová skupina 51) 5,372
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 6,270
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,234
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,490
4. Sociální náklady (527, 528) 546
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 924
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,118
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 393
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 393
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -393
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 531
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 51
Date of updating data: 06.05.2016