Vytvořte fakturu

WIDE MEDIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.09.2015
Basic information
Obchodní název WIDE MEDIA
IČO 31335101
TIN 2020914786
DIČ SK2020914786
Datum vytvoření 29 Říjen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo WIDE MEDIA
Drieňová 1H
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 187 352 €
Zisk 49 400 €
Kapitál 182 918 €
Vlastní kapitál -620 648 €
Kontaktní informace
Email office@widemedia.sk
Telefon(y) 0903767121
Date of updating data: 09.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 136,211
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 136,211
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 136,211
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 167,980
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 120,350
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 5,123
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -10,315
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 17,814
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 304,191
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -571,248
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 1,506,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 1,506,640
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -2,127,288
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 49,400
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 875,439
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 42,597
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 13,332
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 819,374
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 33,076
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 786,298
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 136
Date of updating data: 09.09.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 187,352
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 149,393
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 37,959
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 131,835
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 47,857
C. Služby (účtová skupina 51) 83,952
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 55,517
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 17,584
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 6,118
M. Úrokové náklady (562) 3,603
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,515
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -6,117
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 49,400
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 49,400
Date of updating data: 09.09.2015
Date of updating data: 09.09.2015