Vytvořte fakturu

DAVOS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.12.2015
Basic information
Obchodní název DAVOS
Stav Zničeno
IČO 31335128
TIN 2020317101
DIČ SK2020317101
Datum vytvoření 29 Říjen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DAVOS
Ružová dolina 22
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 6 573 €
Zisk -2 895 €
Kapitál 52 429 €
Vlastní kapitál 7 928 €
Kontaktní informace
Email davos@stonline.sk
Telefon(y) 0263830667, 0903719192, 0905719192
Mobile(y) +421903719109, +421905719192, 0903719192, 0905719192
Fax(y) 0263830667
Date of updating data: 28.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 6,815
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,815
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,815
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,815
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,815
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,815
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,407
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,407
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,895
Date of updating data: 28.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 6,575
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 6,573
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 6,060
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 513
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,393
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 151
D. Služby (účtová skupina 51) 5,259
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 4,058
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,989
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,052
4. Sociální náklady (527, 528) 17
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) -75
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,820
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -5,410
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 77
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 77
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -75
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,895
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,895
Date of updating data: 28.12.2015
Date of updating data: 28.12.2015
 • IČO :31335128 TIN: 2020317101 DIČ: SK2020317101
 • Sídlo: DAVOS, Ružová dolina 22, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Říjen 1992
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.12.2015Zrušené obchodné meno:
   DAVOS spol. s r. o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 22 Bratislava 821 09
   30.06.2015Nové obchodné meno:
   DAVOS spol. s r. o. v likvidácii
   29.10.1992Nové sidlo:
   Ružová dolina 22 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným