Vytvořte fakturu

STAVMIX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název STAVMIX
IČO 31335187
TIN 2020358901
DIČ SK2020358901
Datum vytvoření 30 Říjen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STAVMIX
Stará Vajnorská 1
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 164 038 €
Zisk 8 878 €
Kapitál 802 711 €
Vlastní kapitál -198 040 €
Kontaktní informace
Email stavmix@stavmix.sk
webové stránky http://www.stavmix.sk
Telefon(y) +421244258825
Fax(y) 0244258504
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 728,164
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 124,174
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 115,542
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 96,144
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 19,398
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 8,632
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 8,632
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 601,747
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 239,812
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 46,000
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 193,812
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 308
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 308
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 353,075
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 350,298
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 350,298
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,777
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 8,552
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7,836
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 716
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,243
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,243
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 728,164
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -189,379
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,641
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,641
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -221,368
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -221,368
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 13,830
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 53,146
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -39,316
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,878
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 917,543
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 7,594
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 7,594
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 544,152
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 402,277
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,808
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 399,469
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 89,099
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,870
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 26,223
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,678
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,955
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,955
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 276,792
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 86,050
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,101,975
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,164,038
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,078,318
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 23,657
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 27,571
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 34,492
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,135,237
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,744,028
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 32,863
D. Služby (účtová skupina 51) 117,032
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 186,970
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 133,175
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 46,615
4. Sociální náklady (527, 528) 7,180
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7,470
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 9,817
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 9,817
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 16,874
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 4,073
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,110
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 28,801
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 208,052
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 295
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 295
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 16,602
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 13,995
2. Ostatní náklady (562A) 13,995
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,607
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -16,307
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,494
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,616
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,035
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -419
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,878
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31335187 TIN: 2020358901 DIČ: SK2020358901
 • Sídlo: STAVMIX, Stará Vajnorská 1, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Říjen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Milan Šnirc Pri jazere 2641/3 Ivanka pri Dunaji 900 28 17.02.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Milan Šnirc 6 640 € (100%) Pri jazere 2641/3 Ivanka pri Dunaji 900 28
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   02.10.2013Zrušeny spoločníci:
   Dachmarket, s.r.o. Agátová 22 Bratislava 841 01
   17.09.2008Noví spoločníci:
   Dachmarket, s.r.o. Agátová 22 Bratislava 841 01
   16.09.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Libuša Šnircová Chotárna 44 Bratislava
   16.03.2005Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   12.08.2004Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   22.07.2003Nové obchodné meno:
   STAVMIX s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Šnirc Pri jazere 2641/3 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 17.02.1993
   21.07.2003Zrušené obchodné meno:
   STAVMIX spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Šnirc Chotárna 44 Bratislava
   10.04.2001Nový štatutárny orgán:
   Milan Šnirc Chotárna 44 Bratislava
   09.04.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Šnirc Ľ. Zúbka 4 Bratislava
   16.07.1999Noví spoločníci:
   Milan Šnirc Pri jazere 2641/3 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Ing. Libuša Šnircová Chotárna 44 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   15.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Milan Šnirc Ľ. Zúbka 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Seman Karadžičova 6 Bratislava 821 08
   07.07.1998Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   nákup a predaj tovarov
   poradenská a konzultačná činnosť vo vyššie uvedených oblastiach
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Noví spoločníci:
   Milan Šnirc Ľ. Zúbka 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Seman Karadžičova 6 Bratislava 821 08
   Milan Šnirc Ľ. Zúbka 4 Bratislava
   06.07.1998Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákup a predaj tovarov /maloobchod, veľkoobchod/, na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením
   zámočníctvo
   výroba cementového tovaru a umelého kameňa
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   elektroinštalatérstvo
   poradenská a konzultačná činnosť vo vyššie uvedených oblastiach
   vykonávanie dopravných, inžinierských, priemyselných a občianskych stavieb
   Zrušeny spoločníci:
   Milan Šnirc Ľ. Zúbka 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Seman Karadžičova 6 Bratislava 821 08
   Milan Šnirc Ľ. Zúbka 4 Bratislava
   22.04.1997Noví spoločníci:
   Milan Šnirc Ľ. Zúbka 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   21.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Ján Seman Karadžičova 6 Bratislava 821 08
   Vladimír Šablica Kopanice 19 Bratislava 821 04
   Milan Šnirc Ľ. Zúbka 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Šablica Kopanice 19 Bratislava 821 04
   14.06.1993Noví spoločníci:
   Ján Seman Karadžičova 6 Bratislava 821 08
   Vladimír Šablica Kopanice 19 Bratislava 821 04
   Milan Šnirc Ľ. Zúbka 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Šnirc Ľ. Zúbka 4 Bratislava
   13.06.1993Zrušeny spoločníci:
   Ján Seman Karadžičova 6 Bratislava 821 08
   Vladimír Šablica Kopanice 19 Bratislava 821 04
   04.05.1993Nové predmety činnosti:
   vykonávanie dopravných, inžinierských, priemyselných a občianskych stavieb
   30.10.1992Nové obchodné meno:
   STAVMIX spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 1 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákup a predaj tovarov /maloobchod, veľkoobchod/, na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením
   zámočníctvo
   výroba cementového tovaru a umelého kameňa
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   elektroinštalatérstvo
   poradenská a konzultačná činnosť vo vyššie uvedených oblastiach
   Noví spoločníci:
   Ján Seman Karadžičova 6 Bratislava 821 08
   Vladimír Šablica Kopanice 19 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Seman Karadžičova 6 Bratislava 821 08
   Vladimír Šablica Kopanice 19 Bratislava 821 04