Vytvořte fakturu

STAVMIX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 29.11.2016
Basic information
Obchodní název STAVMIX
IČO 31335187
TIN 2020358901
DIČ SK2020358901
Datum vytvoření 30 Říjen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STAVMIX
Stará Vajnorská 1
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 308 977 €
Zisk 643 €
Kapitál 802 711 €
Vlastní kapitál -198 040 €
Kontaktní informace
Email stavmix@stavmix.sk
webové stránky http://www.stavmix.sk
Telefon(y) +421244258825
Fax(y) 0244258504
Date of updating data: 29.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 738,672
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 117,342
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 108,575
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 92,968
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 15,607
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 8,767
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 8,767
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 620,438
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 273,681
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 50,544
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 223,137
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 338,141
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 335,364
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 335,364
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,777
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 8,616
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7,844
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 772
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 892
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 892
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 738,672
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -188,908
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,641
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,641
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -221,233
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -221,233
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 22,401
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 62,025
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -39,624
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 643
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 927,580
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,231
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,231
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 535,107
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 390,259
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 390,259
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 90,475
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 7,432
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 12,890
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 34,051
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,445
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,445
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 253,642
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 132,155
Date of updating data: 29.11.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,308,977
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,234,639
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 28,849
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 28,668
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,821
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,277,789
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,870,278
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 33,773
D. Služby (účtová skupina 51) 152,240
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 159,587
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 114,072
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 39,764
4. Sociální náklady (527, 528) 5,751
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7,300
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,967
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,967
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 30,473
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,171
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 31,188
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 207,197
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,396
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1,396
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,978
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 16,227
2. Ostatní náklady (562A) 16,227
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,751
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -18,582
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,606
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 11,963
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 11,963
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 643
Date of updating data: 29.11.2016
Date of updating data: 29.11.2016
 • IČO :31335187 TIN: 2020358901 DIČ: SK2020358901
 • Sídlo: STAVMIX, Stará Vajnorská 1, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Říjen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Milan Šnirc Ivanka pri Dunaji 900 28 17.02.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Milan Šnirc 65 640 € (100%) Ivanka pri Dunaji 900 28
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.03.2005Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   12.08.2004Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   22.07.2003Nové obchodné meno:
   STAVMIX s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Šnirc Pri jazere 2641/3 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 17.02.1993
   16.07.1999Noví spoločníci:
   Milan Šnirc Pri jazere 2641/3 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   07.07.1998Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   nákup a predaj tovarov
   poradenská a konzultačná činnosť vo vyššie uvedených oblastiach
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   30.10.1992Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 1 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným