Vytvořte fakturu

HAI - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 03.05.2016
Basic information
Obchodní název HAI
IČO 31335217
TIN 2020317277
DIČ SK2020317277
Datum vytvoření 30 Říjen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HAI
Trnavská cesta 82/D
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 225 247 €
Zisk 9 910 €
Kapitál 41 603 €
Vlastní kapitál 1 251 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244455485
Fax(y) 0244455486
Date of updating data: 03.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 76,140
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,517
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,517
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,517
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 71,934
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 19,324
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 19,324
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 8,112
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 8,112
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,112
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,131
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,127
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,127
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 41,367
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,344
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 39,023
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 689
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 689
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 76,140
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,949
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 371
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 371
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,972
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,972
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,910
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 61,191
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 63
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
8. Vydané dluhopisy (473A/-/255A) 63
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 60,361
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 50,358
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 50,358
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 7,500
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 417
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 257
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,829
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 767
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 767
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 0
Date of updating data: 03.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 225,197
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 225,247
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 208,766
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 16,431
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 50
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 214,591
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 187,213
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,560
D. Služby (účtová skupina 51) 5,227
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 14,696
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 11,387
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,246
4. Sociální náklady (527, 528) 63
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 131
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 727
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 727
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,037
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,656
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 27,197
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XII. Kurzové zisky (663) 10
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 756
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 5
2. Ostatní náklady (562A) 5
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 751
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -746
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,910
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,910
Date of updating data: 03.05.2016
Date of updating data: 03.05.2016