Vytvořte fakturu

PROFI-KAMO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PROFI-KAMO
IČO 31335225
TIN 2020834519
Datum vytvoření 30 Říjen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROFI-KAMO
Dudvážska 6
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 131 769 €
Zisk 6 736 €
Kapitál 86 990 €
Vlastní kapitál 85 504 €
Kontaktní informace
Email profikamo@dudva.sk
webové stránky http://www.dudva.sk
Telefon(y) +421245525772, +421245642030, +421245642031, +421245520983
Mobile(y) +421902804360
Fax(y) 0245525772
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 4,926
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 4,926
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,926
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 88,394
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 5,931
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,272
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 75,004
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 93,320
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 92,241
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 842
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 78,024
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,736
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,079
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,079
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 432
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 365
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 282
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 131,769
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 54,939
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 76,830
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 121,521
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 14,539
C. Služby (účtová skupina 51) 15,924
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 86,729
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 369
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,960
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 10,248
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 24,476
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 148
X. Úrokové výnosy (662) 148
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,774
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,774
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,626
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 8,622
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,886
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 6,736
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4221155.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31335225 TIN: 2020834519
 • Sídlo: PROFI-KAMO, Dudvážska 6, 82107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Říjen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Pavel Šablica Riazanská 26 Bratislava 831 03 02.09.1999
  Ing. Zlatica Mravcová Hanulova 1 Bratislava 30.10.1992
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Pavel Šablica 1 992 € (30%) Riazanská 26 Bratislava 831 03
  Ing. Zlatica Mravcová 4 647 € (70%) Hanulova 1 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Pavel Šablica Riazanská 26 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 02.09.1999
   Ing. Zlatica Mravcová Hanulova 1 Bratislava Vznik funkcie: 30.10.1992
   17.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zlatica Mravcová Hanulova 1 Bratislava
   Pavel Šablica Riazanská 26 Bratislava 831 03
   24.03.2000Nové obchodné meno:
   PROFI-KAMO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Dudvážska 6 Bratislava 821 07
   Noví spoločníci:
   Ing. Zlatica Mravcová Hanulova 1 Bratislava
   Pavel Šablica Riazanská 26 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zlatica Mravcová Hanulova 1 Bratislava
   Pavel Šablica Riazanská 26 Bratislava 831 03
   23.03.2000Zrušené obchodné meno:
   PROFI - KAMO spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Karpatská 2 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Kamil Kravárik Jána Poničana 7 Bratislava
   Ing. Zlatica Mravcová Hanulova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Kamil Kravárik
   Ing. Zlatica Mravcová
   30.10.1992Nové obchodné meno:
   PROFI - KAMO spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Karpatská 2 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   ekonomické, účtovnícke, organizačné poradenstvo
   konzultačná, sprostredkovateľská, školiaca činnosť v uvedenej oblasti
   vyučovanie v oblasti ekonomiky a účtovníctva
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie softwaru
   kúpa a predaj všetkých druhov tovarov, ktoré nevyžadujú špeciálne licencie
   Noví spoločníci:
   Ing. Kamil Kravárik Jána Poničana 7 Bratislava
   Ing. Zlatica Mravcová Hanulova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Kamil Kravárik
   Ing. Zlatica Mravcová