Vytvořte fakturu

PROJSTAR - PK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PROJSTAR - PK
IČO 31335233
TIN 2020343534
DIČ SK2020343534
Datum vytvoření 29 Říjen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROJSTAR - PK
Nad ostrovom 1
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 114 189 €
Zisk 22 780 €
Vlastní kapitál 177 685 €
Kontaktní informace
Email projstar-pk@stonline.sk
Telefon(y) 0265422432, 0903782252
Mobile(y) +421903722252
Fax(y) 0265422432
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 163
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 163
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 94
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 59,403
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 9,809
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 496
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 48,252
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 59,566
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 35,257
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 7,842
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -2,005
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 22,780
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 24,309
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 102
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 23,485
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,487
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,031
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,863
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 13,104
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 722
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 114,189
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 93,959
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 18,170
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 700
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,360
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 90,269
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 58,097
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,701
C. Služby (účtová skupina 51) 16,026
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 7,188
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 807
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 339
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,111
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 23,920
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 31,305
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 22
X. Úrokové výnosy (662) 15
XI. Kurzové zisky (663) 7
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 277
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 19
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 258
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -255
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 23,665
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 885
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 22,780
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31335233 TIN: 2020343534 DIČ: SK2020343534
 • Sídlo: PROJSTAR - PK, Nad ostrovom 1, 84104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Říjen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Doc.Ing. Milan Chandoga, CSc. Nad Dunajom 50 Bratislava 30.11.1998
  Ing. Darina Chandogová Nad Dunajom 50 Bratislava 30.11.1998
  Milan Chandoga Nad Dunajom 50 Bratislava 841 04 28.10.2008
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Doc.Ing. Milan Chandoga, CSc. 3 984 € (60%) Nad Dunajom 50 Bratislava
  Ing. Darina Chandogová 1 328 € (20%) Nad Dunajom 50 Bratislava
  Milan Chandoga 1 328 € (20%) Nad Dunajom 50 Bratislava 841 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.02.2010Nové sidlo:
   Nad ostrovom 1 Bratislava 841 04
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie konferencií, kurzov, školení a seminárov
   11.02.2010Zrušené sidlo:
   Nad Dunajom 50 Bratislava 841 04
   04.11.2008Noví spoločníci:
   Doc.Ing. Milan Chandoga , CSc. Nad Dunajom 50 Bratislava 841 04
   Ing. Darina Chandogová Nad Dunajom 50 Bratislava 841 04
   Milan Chandoga Nad Dunajom 50 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Chandoga Nad Dunajom 50 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 28.10.2008
   03.11.2008Zrušeny spoločníci:
   Doc.Ing. Milan Chandoga , CSc. Nad Dunajom 50 Bratislava
   Ing. Darina Chandogová Nad Dunajom 50 Bratislava
   30.11.1998Nové predmety činnosti:
   Kovoobrábanie.
   Noví spoločníci:
   Doc.Ing. Milan Chandoga , CSc. Nad Dunajom 50 Bratislava
   Ing. Darina Chandogová Nad Dunajom 50 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Doc.Ing. Milan Chandoga , CSc. Nad Dunajom 50 Bratislava
   Ing. Darina Chandogová Nad Dunajom 50 Bratislava
   29.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Doc.Ing. Milan Chandoga , CSc. Nad Dunajom 50 Bratislava
   Ing. Darina Chandogová Nad Dunajom 50 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc.Ing. Milan Chandoga , CSc.
   Ing. Darina Chandogová
   29.10.1992Nové obchodné meno:
   "PROJSTAR - PK, spol. s r.o."
   Nové sidlo:
   Nad Dunajom 50 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Projektová činnosť v investičnej výstavbe.
   Vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenosti sídlištných celkov/.
   Poradenská a posudková činnosť v stavebníctve.
   Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj.
   Noví spoločníci:
   Doc.Ing. Milan Chandoga , CSc. Nad Dunajom 50 Bratislava
   Ing. Darina Chandogová Nad Dunajom 50 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Doc.Ing. Milan Chandoga , CSc.
   Ing. Darina Chandogová