Vytvořte fakturu

SEDYA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SEDYA
IČO 31335284
TIN 2020343259
DIČ SK2020343259
Datum vytvoření 02 Listopad 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SEDYA
Einsteinova 9
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 363 961 €
Zisk 52 108 €
Kapitál 878 294 €
Vlastní kapitál 86 162 €
Kontaktní informace
Email sedya@sedya.sk
webové stránky http://www.sedya.sk
Telefon(y) +421263454415, +421263454416, +421263454417
Fax(y) 0263454416, 0263454417
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 985,466
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 172,146
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 172,146
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 19,345
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 26,868
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 125,933
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 801,186
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 467,703
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 465,276
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 2,427
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 13,063
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 13,063
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,063
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 29,510
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 17,406
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,406
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12,104
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 290,910
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 49,387
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 241,523
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 12,134
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 12,134
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 985,466
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 61,641
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,893
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,893
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 52,108
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 922,576
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,443
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,866
12. Odložený daňový závazek (481A) 1,577
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 912,897
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 57,239
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 57,239
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 821,212
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 7,580
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,553
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,313
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 6,236
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,236
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,249
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 1,249
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,363,961
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,353,093
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 5,556
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,312
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,290,490
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 768,554
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 55,146
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -4,957
D. Služby (účtová skupina 51) 238,442
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 185,054
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 134,362
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 44,397
4. Sociální náklady (527, 528) 6,295
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,623
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 33,219
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 33,219
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,409
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 73,471
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 301,464
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 22
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 22
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 22
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,081
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 14
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,067
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,059
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 70,412
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 18,304
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 15,972
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 2,332
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 52,108
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31335284 TIN: 2020343259 DIČ: SK2020343259
 • Sídlo: SEDYA, Einsteinova 9, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Listopad 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ida Uhlířová Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05 04.08.1995
  Ing. Ivan Gašparík Tranovského 57 Bratislava 841 02 02.11.1992
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ida Uhlířová 2 988 € (45%) Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05
  Ing. Ivan Gašparík 3 652 € (55%) Tranovského 57 Bratislava 841 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.02.2010Nové obchodné meno:
   SEDYA s. r.o.
   Nové sidlo:
   Einsteinova 9 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Ida Uhlířová Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05
   Ing. Ivan Gašparík Tranovského 57 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ida Uhlířová Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 04.08.1995
   Ing. Ivan Gašparík Tranovského 57 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 02.11.1992
   17.02.2010Zrušené obchodné meno:
   S E D Y A, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Schneidera-Trnavského 4 Bratislava 841 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ida Uhlířová Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05
   Ing. Ivan Gašparík Tranovského 57 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ida Uhlířová Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05
   Ing. Ivan Gašparík Tranovského 57 Bratislava 841 02
   25.10.2001Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Gašparík Tranovského 57 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Gašparík Tranovského 57 Bratislava 841 02
   24.10.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Gašparík Šiesta 3 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Gašparík Šiesta 3 Bratislava 831 01
   12.08.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Gašparík Šiesta 3 Bratislava 831 01
   Ing. Ida Uhlířová Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05
   11.08.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Gašparík Šiesta 3 Bratislava 831 01
   Ing. Ida Uhlířová Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05
   01.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Gašparík Šiesta 3 Bratislava 831 01
   30.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Gašparík Šiesta 3 Bratislava 831 01
   Ing. Rudolf Gašparík Bzince pod Javorinou 916 11
   07.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Gašparík Šiesta 3 Bratislava 831 01
   Ing. Ida Uhlířová Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Gašparík Šiesta 3 Bratislava 831 01
   Ing. Ida Uhlířová Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05
   06.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Leasing 79 S.p.A Via Paris Bordone Treviso Talianska republika
   Nextplan Investment B.V. Leidseplen 29 Amsterdam Holandsko
   Ing. Ida Uhlířová Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Gašparík Šiesta 3 Bratislava
   Ing. Ida Uhlířová Ľ. Fullu 9 Bratislava
   Gianfranco Baccaro dlhodobý pobyt na území SR : Šiesta 3 Bratislava
   16.06.1997Nové sidlo:
   Schneidera-Trnavského 4 Bratislava 841 01
   15.06.1997Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 3 Bratislava 841 05
   10.04.1996Noví spoločníci:
   Ing. Rudolf Gašparík Bzince pod Javorinou 916 11
   09.04.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Gašparík Šiesta 3 Bratislava
   04.08.1995Nové predmety činnosti:
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti interiérov a zariaďovania interérov
   zariaďovanie interiérov
   Noví spoločníci:
   Leasing 79 S.p.A Via Paris Bordone Treviso Talianska republika
   Nextplan Investment B.V. Leidseplen 29 Amsterdam Holandsko
   Ing. Ivan Gašparík Šiesta 3 Bratislava
   Ing. Ida Uhlířová Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ida Uhlířová Ľ. Fullu 9 Bratislava
   Gianfranco Baccaro dlhodobý pobyt na území SR : Šiesta 3 Bratislava
   03.08.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Gašparík Šiesta 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   04.10.1994Nové sidlo:
   Lamačská cesta 3 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Gašparík Šiesta 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   03.10.1994Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 1 Bratislava 833 30
   Zrušeny spoločníci:
   REBLOK, spol. s r.o. Lamačská 1 Bratislava
   Ing. Ivan Gašparík Šiesta 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Roman Jankovič Ševčenkova 2 Bratislava
   Róbert Rudinský Ševčenkova 2 Bratislava
   02.11.1992Nové obchodné meno:
   S E D Y A, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lamačská cesta 1 Bratislava 833 30
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a reklamy
   poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a reklamy
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno len s týmto povolením/
   Noví spoločníci:
   REBLOK, spol. s r.o. Lamačská 1 Bratislava
   Ing. Ivan Gašparík Šiesta 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Gašparík Šiesta 3 Bratislava
   Roman Jankovič Ševčenkova 2 Bratislava
   Róbert Rudinský Ševčenkova 2 Bratislava