Vytvořte fakturu

Allplan Slovensko - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 12.08.2016
Basic information
Obchodní název Allplan Slovensko
IČO 31335411
TIN 2020319004
DIČ SK2020319004
Datum vytvoření 04 Listopad 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Allplan Slovensko
Jarošova 1
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 101 071 €
Zisk 49 724 €
Kapitál 1 306 915 €
Vlastní kapitál 355 139 €
Kontaktní informace
Email info@allplan.com
webové stránky http://www.allplan.com
Telefon(y) +421249251444
Fax(y) 0244459377, 0249251138
Date of updating data: 12.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,415,377
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 129,905
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 25,673
2. Software (013) - /073, 091A/ 25,673
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 104,232
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,338
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 99,894
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,272,099
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 690
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 690
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 33,347
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 33,347
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 164,203
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 150,535
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 31,522
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 119,013
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,668
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,073,859
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,934
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,070,925
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 13,373
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 45
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 13,328
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,415,377
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 419,343
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 361,984
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 361,984
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 49,724
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 990,574
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,846
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,846
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 13,914
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 13,914
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 825,241
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 186,707
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 167,817
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 18,890
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 233,645
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 141,432
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 263,440
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 17
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 148,573
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 109,047
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 39,526
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 5,460
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 5,460
Date of updating data: 12.08.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,101,071
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,928,945
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 172,126
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,023,172
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 32,286
D. Služby (účtová skupina 51) 847,251
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 3,058,532
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,236,685
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 751,766
4. Sociální náklady (527, 528) 70,081
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,688
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 83,448
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 83,448
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -65,144
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 64,111
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 77,899
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,049,408
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 610
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 136
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 136
XII. Kurzové zisky (663) 414
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 60
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,065
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,038
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,027
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,455
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 74,444
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 24,720
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 29,239
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -4,519
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 49,724
Date of updating data: 12.08.2016
Date of updating data: 12.08.2016
 • IČO :31335411 TIN: 2020319004 DIČ: SK2020319004
 • Sídlo: Allplan Slovensko, Jarošova 1, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Listopad 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Michael Koid Ettaler Straße 21 Neuried 820 61 Nemecká spolková republika 29.07.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Allplan GmbH 6 639 € (100%) Mníchov 818 29 Nemecká spolková republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.08.2015Noví spoločníci:
   Allplan GmbH Konrad-Zuse-Platz 1 Mníchov 818 29 Nemecká spolková republika
   Nový štatutárny orgán:
   Michael Koid Ettaler Straße 21 Neuried 820 61 Nemecká spolková republika Vznik funkcie: 29.07.2015
   23.05.2015Nové obchodné meno:
   Allplan Slovensko s. r. o.
   13.08.2014Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   23.07.2011Nové sidlo:
   Jarošova 1 Bratislava 831 03
   29.03.2008Nové predmety činnosti:
   reklamné a marketingové služby
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   04.11.1992Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   tvorba a vývoj počítačových programov
   obchodná činnosť - v rozsahu voľnej živnosti