Vytvořte fakturu

ALU STABRO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.10.2015
Basic information
Obchodní název ALU STABRO
IČO 31335489
TIN 2020335713
DIČ SK2020335713
Datum vytvoření 04 Listopad 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALU STABRO
Jalovcova 6
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 289 005 €
Zisk 9 666 €
Kapitál 831 304 €
Vlastní kapitál 259 609 €
Kontaktní informace
Email alustabro@slovanet.sk
webové stránky http://www.alustabro.sk
Telefon(y) +421255561403, +421255424849
Fax(y) 0255424179
Date of updating data: 09.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 150,960
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 146,852
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 139,222
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 679,849
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 46,971
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 617,407
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,813
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 830,809
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 269,274
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 252,305
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 9,666
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 561,535
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 79,545
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 386,955
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 176,079
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 24,171
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,940
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 181,765
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 5,582
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 89,453
Date of updating data: 09.10.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 289,005
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 67,131
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 221,723
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 150
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 276,663
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 503
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 135,540
C. Služby (účtová skupina 51) 47,154
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 81,143
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 992
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,959
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 7,351
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,021
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 12,342
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 105,657
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 28
X. Úrokové výnosy (662) 1
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 27
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,744
M. Úrokové náklady (562) 957
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 787
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,716
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 10,626
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 9,666
Date of updating data: 09.10.2015
Date of updating data: 09.10.2015