Vytvořte fakturu

ARTMAN TECHNOLOGIES - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ARTMAN TECHNOLOGIES
IČO 31335501
TIN 2020317178
DIČ SK2020317178
Datum vytvoření 04 Listopad 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ARTMAN TECHNOLOGIES
Záhradnícka 23
81107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 17 187 €
Zisk -17 978 €
Kapitál 56 328 €
Vlastní kapitál 48 239 €
Kontaktní informace
Email info@artman.sk
Telefon(y) 0903952137
Mobile(y) +421903952137
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 0
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 0
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 05 r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 32,531
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 5
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 179
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 28,591
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 32,531
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 30,261
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 15,000
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 700
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 25,900
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -17,978
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,270
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 0
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,270
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 120
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 10
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 458
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 682
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,000
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 17,187
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 17,096
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 91
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 33,959
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,016
C. Služby (účtová skupina 51) 11,619
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 16,490
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 671
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,163
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -16,772
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,461
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 7
X. Úrokové výnosy (662) 6
XI. Kurzové zisky (663) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 252
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 23
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 229
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -245
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -17,017
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 961
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -17,978
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31335501 TIN: 2020317178 DIČ: SK2020317178
 • Sídlo: ARTMAN TECHNOLOGIES, Záhradnícka 23, 81107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Listopad 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Roman Benedek Záhradnícka 23 Bratislava 15.04.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Roman Benedek 6 639 € (100%) Záhradnícka 23 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.06.2015Nové sidlo:
   Záhradnícka 23 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   17.06.2015Zrušené sidlo:
   Jakubovo nám. 15 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   09.09.2002Nové sidlo:
   Jakubovo nám. 15 Bratislava 811 09
   08.09.2002Zrušené sidlo:
   Dúbravská cesta 2 Bratislava 841 05
   10.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Roman Benedek Záhradnícka 23 Bratislava
   09.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Benedek Záhradnícka 23 Bratislava
   15.04.1997Nové obchodné meno:
   ARTMAN TECHNOLOGIES, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 2 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Roman Benedek Záhradnícka 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Benedek Záhradnícka 23 Bratislava
   14.04.1997Zrušené obchodné meno:
   A R T M A N , spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Súmračná 15 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Benedek Záhradnícka 23 Bratislava
   Ing. Tomáš Granec Trlinská 79 Šenkvice
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Benedek Záhradnícka 23 Bratislava
   Ing. Tomáš Granec Trlinská 79 Šenkvice
   09.08.1993Noví spoločníci:
   Ing. Roman Benedek Záhradnícka 23 Bratislava
   Ing. Tomáš Granec Trlinská 79 Šenkvice
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Roman Benedek Záhradnícka 23 Bratislava
   Ing. Tomáš Granec Trlinská 79 Šenkvice
   08.08.1993Zrušeny spoločníci:
   Štefan Belický Radarova 4 Bratislava
   Ing. Roman Benedek Záhradnícka 23 Bratislava
   Ing. Tomáš Granec Trlinská 79 Šenkvice
   Peter Lipták Súmračná 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Štefan B e l i c k ý
   Ing. Roman B e n e d e k
   Ing. Tomáš G r a n e c
   Peter L i p t á k
   04.11.1992Nové obchodné meno:
   A R T M A N , spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Súmračná 15 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom hnuteľných vecí a nehnuteľností, spojený s doplnkovými službami
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poskytovanie softwaru - preda hotových programov na základe zmluvy s autormi, alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   školiaca a poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   Noví spoločníci:
   Štefan Belický Radarova 4 Bratislava
   Ing. Roman Benedek Záhradnícka 23 Bratislava
   Ing. Tomáš Granec Trlinská 79 Šenkvice
   Peter Lipták Súmračná 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Štefan B e l i c k ý
   Ing. Roman B e n e d e k
   Ing. Tomáš G r a n e c
   Peter L i p t á k