Vytvořte fakturu

MPS - System - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MPS - System
IČO 31335586
TIN 2020332831
DIČ SK2020332831
Datum vytvoření 05 Listopad 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MPS - System
Pri vinohradoch 326
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 711 161 €
Zisk 773 050 €
Kapitál 229 138 €
Vlastní kapitál 79 883 €
Kontaktní informace
Email schwarz@mps-system.sk
Telefon(y) +421244889486
Fax(y) 0244889486
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,170,072
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 24,170
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 24,170
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 24,170
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,143,806
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 3,401
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,401
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 296,503
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 137,480
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 137,480
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 158,000
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,023
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 843,902
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,721
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 840,181
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,096
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,096
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,170,072
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 780,353
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 773,050
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 389,719
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 975
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 975
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 385,442
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 180,681
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 180,681
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,957
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,585
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 198,219
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,875
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,875
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 427
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,710,658
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,711,161
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 2,453,441
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 257,217
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 503
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,718,303
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,503,522
D. Služby (účtová skupina 51) 97,802
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 94,682
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 68,102
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 23,883
4. Sociální náklady (527, 528) 2,697
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,311
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 19,715
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,271
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 992,858
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,109,334
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 54
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 13
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 13
XII. Kurzové zisky (663) 41
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,438
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 693
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 745
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,384
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 991,474
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 218,424
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 218,424
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 773,050
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015