Vytvořte fakturu

MUW / SAATCHI & SAATCHI - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MUW / SAATCHI & SAATCHI
IČO 31335667
TIN 2020315924
DIČ SK2020315924
Datum vytvoření 06 Listopad 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MUW / SAATCHI & SAATCHI
Prešernova 4
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 5 043 395 €
Zisk 650 325 €
Kapitál 2 631 015 €
Vlastní kapitál 961 545 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0267202450, 0267202410
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,509,813
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 260,130
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 1,712
2. Software (013) - /073, 091A/ 1,712
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 251,447
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 251,447
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 6,971
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 6,971
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,230,685
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,842,449
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,826,559
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,826,559
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 8,890
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 388,236
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,916
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 383,320
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 18,998
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 18,998
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,509,813
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,099,988
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,195
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,195
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,320
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,320
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 413,148
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 413,148
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 650,325
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,409,825
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 46,435
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 32,663
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 32,663
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 13,772
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,355,788
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,275,529
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,275,529
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,726
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,483
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 66,050
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 7,602
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,602
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 5,113,425
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 5,043,395
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 5,015,253
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 28,142
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,276,699
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 98,106
D. Služby (účtová skupina 51) 3,836,310
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 223,803
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 160,693
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 58,633
4. Sociální náklady (527, 528) 4,477
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,283
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 67,087
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 67,087
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 23,610
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25,500
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 766,696
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,080,837
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 70,030
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 70,000
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 70,000
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 27
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 27
XII. Kurzové zisky (663) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,738
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,753
2. Ostatní náklady (562A) 2,753
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 963
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,022
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 64,292
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 830,988
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 180,663
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 180,663
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 650,325
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31335667 TIN: 2020315924 DIČ: SK2020315924
 • Sídlo: MUW / SAATCHI & SAATCHI, Prešernova 4, 81102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 06 Listopad 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Róbert Weber Marianska 9 Bratislava 811 08 01.12.2000
  Rastislav Michalik Príkopová 4 Bratislava 831 03 13.12.2011
  Rastislav Uličný Hollého 1 Bratislava 811 08 13.12.2011
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Róbert Weber 6 639 € (20%) Marianska 9 Bratislava 811 08
  Rastislav Michalik 6 639 € (20%) Príkopová 4 Bratislava 831 03
  Rastislav Uličný 19 917 € (60%) Hollého 1 Bratislava 811 08
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.04.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Hulík Grösslingova 60 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 18.12.2007
   24.12.2011Nový štatutárny orgán:
   Rastislav Michalik Príkopová 4 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 13.12.2011
   Rastislav Uličný Hollého 1 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 13.12.2011
   22.10.2010Noví spoločníci:
   Rastislav Uličný Hollého 1 Bratislava 811 08
   21.10.2010Zrušeny spoločníci:
   Juraj Miškov Prešernova 4 Bratislava 811 02
   Rastislav Uličný Hollého 1 Bratislava 811 08
   07.04.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Miškov Prešernova 4 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 18.11.1998
   05.01.2008Nový štatutárny orgán:
   Ivan Hulík Grösslingova 60 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 18.12.2007
   29.09.2004Nové obchodné meno:
   MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s r.o.
   28.09.2004Zrušené obchodné meno:
   Miškov - Uličný - Weber spol. s r.o.
   03.07.2004Noví spoločníci:
   Róbert Weber Marianska 9 Bratislava 811 08
   Rastislav Michalik Príkopová 4 Bratislava 831 03
   Juraj Miškov Prešernova 4 Bratislava 811 02
   Rastislav Uličný Hollého 1 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Róbert Weber Marianska 9 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 01.12.2000
   Juraj Miškov Prešernova 4 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 18.11.1998
   02.07.2004Zrušeny spoločníci:
   Juraj Miškov Prešernova 4 Bratislava 811 02
   Rastislav Uličný Prešernova 4 Bratislava 811 02
   Róber Weber Vážska 39 Piešťany 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Miškov Prešernova 4 Bratislava 811 02
   Róber Weber Vážska 39 Piešťany 821 01
   12.08.2003Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmunehnuteľností (realitná činnosť)
   leasingová činnosť
   faktoring a forfaiting
   prenájom motorových vozidiel
   nákup, predaj a prenájom strojov a zariadení (MO)
   poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služiab spojených s prenájmom
   činnosť ekonomického a organizačného poradcu
   Noví spoločníci:
   Juraj Miškov Prešernova 4 Bratislava 811 02
   Rastislav Uličný Prešernova 4 Bratislava 811 02
   Róber Weber Vážska 39 Piešťany 821 01
   11.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Juraj Miškov Prešernova 4 Bratislava 811 02
   Rastislav Uličný Prešernova 4 Bratislava 811 02
   Róber Weber Vážska 39 Piešťany 821 01
   15.02.2002Noví spoločníci:
   Juraj Miškov Prešernova 4 Bratislava 811 02
   Rastislav Uličný Prešernova 4 Bratislava 811 02
   Róber Weber Vážska 39 Piešťany 821 01
   14.02.2002Zrušeny spoločníci:
   Juraj Miškov Prešernova 4 Bratislava 811 02
   Rastislav Uličný Malý Šariš 265 Prešov 080 01
   Róber Weber Vážska 39 Piešťany 821 01
   30.01.2001Nové sidlo:
   Prešernova 4 Bratislava 811 02
   29.01.2001Zrušené sidlo:
   Viedenská cesta 257 Bratislava 851 01
   09.01.2001Nové obchodné meno:
   Miškov - Uličný - Weber spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Viedenská cesta 257 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Juraj Miškov Prešernova 4 Bratislava 811 02
   Rastislav Uličný Malý Šariš 265 Prešov 080 01
   Róber Weber Vážska 39 Piešťany 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Juraj Miškov Prešernova 4 Bratislava 811 02
   Róber Weber Vážska 39 Piešťany 821 01
   08.01.2001Zrušené obchodné meno:
   Burian, Miškov & Partners, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Tichá 40/a Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Juraj Miškov Rajčianska 34 Bratislava 821 07
   Peter Burian Lindengasse 63 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Juraj Miškov Rajčianska 34 Bratislava 821 07
   Peter Burian Lindengasse 63 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Novohradská 16 Bratislava
   18.11.1998Nové obchodné meno:
   Burian, Miškov & Partners, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Tichá 40/a Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Juraj Miškov Rajčianska 34 Bratislava 821 07
   Peter Burian Lindengasse 63 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Juraj Miškov Rajčianska 34 Bratislava 821 07
   17.11.1998Zrušené obchodné meno:
   Burian & Partners, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Novohradská 16 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Burian Lindengasse 63 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   18.09.1996Nové obchodné meno:
   Burian & Partners, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Peter Burian Lindengasse 63 Wien Rakúska republika
   17.09.1996Zrušené obchodné meno:
   Burian & Wallner spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Burian & Wallner GmbH Wollzeile 33 Wien Rakúska republika
   02.08.1994Nové sidlo:
   Novohradská 16 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a vydavateľská činnosť
   prevádzkovanie ateliéru zameraného na grafiku, zobrazenie a design
   prieskum trhu, marketing, poradenstvo pri komunikácii s verejnosťou /public relation/ podpora predaja
   organizovanie a realizácia podujatí, seminárov a sympózií
   Noví spoločníci:
   Burian & Wallner GmbH Wollzeile 33 Wien Rakúska republika
   01.08.1994Zrušené sidlo:
   Brečtanová 14c Bratislava 831 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   Reklamná a vydavateľská činnosť.
   Prevádzkovanie ateliéru zameraného na grafiku, zobrazenie a design.
   Prieskum trhu, marketing, poradenstvo pri komunikácii s verejnosťou /public relation/ podpora predaja.
   Organizovanie a realizácia podujatí, seminárov a sympózií.
   Zrušeny spoločníci:
   Burian & Wallner GmbH Wollzeile 33 Wien Rakúska republika
   Bedřich Schreiber Brečtanová 14c Bratislava 831 01
   06.11.1992Nové obchodné meno:
   Burian & Wallner spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Brečtanová 14c Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Reklamná a vydavateľská činnosť.
   Prevádzkovanie ateliéru zameraného na grafiku, zobrazenie a design.
   Prieskum trhu, marketing, poradenstvo pri komunikácii s verejnosťou /public relation/ podpora predaja.
   Organizovanie a realizácia podujatí, seminárov a sympózií.
   Noví spoločníci:
   Burian & Wallner GmbH Wollzeile 33 Wien Rakúska republika
   Bedřich Schreiber Brečtanová 14c Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Burian Lindengasse 63 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Novohradská 16 Bratislava