Vytvořte fakturu

Messer Slovnaft - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Messer Slovnaft
IČO 31335853
TIN 2020328706
DIČ SK2020328706
Datum vytvoření 10 Listopad 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Messer Slovnaft
Vlčie Hrdlo 1/B
82003
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 474 104 €
Zisk 251 627 €
Kapitál 7 363 512 €
Vlastní kapitál 4 527 911 €
Kontaktní informace
Email milan.gala@messer.slovnaft.sk
Telefon(y) 0245241365, 0245241419, 0245241420, 0245241435, 0245241438, 0245241439, 0240554492, 0245245283
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 7,414,505
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,717,847
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 98,315
2. Software (013) - /073, 091A/ 98,315
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,619,532
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 797,685
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 4,371,559
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 450,288
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,684,072
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 557,926
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 540,670
3. Výrobky (123) - /194/ 17,256
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 14,113
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 14,113
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 408,580
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 406,370
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 405,800
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 570
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,210
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 703,453
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,135
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 702,318
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 12,586
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 12,586
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,414,505
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,633,225
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 3,983,271
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 3,983,271
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 398,327
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 398,327
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 0
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 251,627
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,781,280
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 803
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 803
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 88,035
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 88,035
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,627,000
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 775,709
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 727,472
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 48,237
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,800,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 12,768
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 8,584
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 25,469
9. Závazky z derivátových operací (373A, 377A) 0
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,470
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 65,442
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 12,813
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 52,629
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,474,145
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,474,104
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 4,387,239
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 93,638
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -6,773
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,055,950
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,635,267
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 41,590
D. Služby (účtová skupina 51) 407,049
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 352,733
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 258,750
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 86,847
4. Sociální náklady (527, 528) 7,136
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 10,085
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 593,143
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 593,143
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,083
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 418,154
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,390,198
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 41
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 41
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 41
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 95,076
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 94,714
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 94,714
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 7
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 355
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -95,035
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 323,119
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 71,492
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 66,798
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 4,694
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 251,627
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31335853 TIN: 2020328706 DIČ: SK2020328706
 • Sídlo: Messer Slovnaft, Vlčie Hrdlo 1/B, 82003, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Listopad 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ondrej Panyi Cintorínsky rad 1184/10 Komárno 945 01 01.06.2012
  Ing. Rastislav Jakubec A. Dubčeka 4180/14 Senec 903 01 15.07.2013
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Slovnaft, a.s. 1 951 803 € (49%) Bratislava 824 12
  MESSER Group GmbH 2 031 468 € (51%) Bad Soden D-65812 Nemecká spolková republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.08.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Jakubec A. Dubčeka 4180/14 Senec 903 01 Vznik funkcie: 15.07.2013
   12.08.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Helge Kreiker Eugengasse 39 Baden 2500 Austria
   21.07.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Panyi Cintorínsky rad 1184/10 Komárno 945 01 Vznik funkcie: 01.06.2012
   20.07.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Godó 470 Baka 930 04 Vznik funkcie: 08.04.2011
   19.05.2011Nový štatutárny orgán:
   Štefan Godó 470 Baka 930 04 Vznik funkcie: 08.04.2011
   18.05.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Gala A. Dubčeka 12 Senec 903 01
   24.03.2010Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   výroba, uskladňovanie, plnenie a predaj potravinárskych plynov
   28.01.2010Nové sidlo:
   Vlčie Hrdlo 1/B Bratislava 820 03
   27.01.2010Zrušené sidlo:
   Vlčie Hrdlo Bratislava 824 12
   10.11.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Gala A. Dubčeka 12 Senec 903 01
   Helge Kreiker Eugengasse 39 Baden 2500 Austria
   09.11.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Gala Lachova 39 Bratislava 851 03
   Helge Kreiker Eugengasse 39 Baden 2500 Austria dlhodobý pobyt na území SR : Dunajská 64 Bratislava
   19.10.2004Noví spoločníci:
   MESSER Group GmbH Messer-Platz 1 Bad Soden D-65812 Nemecká spolková republika
   18.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Messer Griesheim Fünfte Vermögensverwaltungs GmbH Krefeld Spolková republika Nemecko
   29.04.2004Noví spoločníci:
   Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo Bratislava 824 12
   Messer Griesheim Fünfte Vermögensverwaltungs GmbH Krefeld Spolková republika Nemecko
   28.04.2004Zrušeny spoločníci:
   MESSER GRIESHEIM GmbH Hanauer Landstrasse 330 Frankfurt Am Main SRN
   Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo Bratislava 824 12
   19.12.2003Noví spoločníci:
   MESSER GRIESHEIM GmbH Hanauer Landstrasse 330 Frankfurt Am Main SRN
   Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo Bratislava 824 12
   18.12.2003Zrušeny spoločníci:
   MESSER GRIESHEIM GmbH Hanauer Landstrasse 330 Frankfurt Am Main SRN
   Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo Bratislava 824 12
   08.11.1999Nové obchodné meno:
   Messer Slovnaft s.r.o.
   Noví spoločníci:
   MESSER GRIESHEIM GmbH Hanauer Landstrasse 330 Frankfurt Am Main SRN
   Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo Bratislava 824 12
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Gala Lachova 39 Bratislava 851 03
   Helge Kreiker Eugengasse 39 Baden 2500 Austria dlhodobý pobyt na území SR : Dunajská 64 Bratislava
   07.11.1999Zrušené obchodné meno:
   MG Slovnaft s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   MESSER GRIESHEIM GMBH Hanauer Landstrasse 330 Frankfurt Am Main SRN
   Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo Bratislava 824 12
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Gala Lachova 38 Bratislava 851 03
   Helge Kreiker Eugengasse 39 Baden 2500 Austria
   10.11.1992Nové obchodné meno:
   MG Slovnaft s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vlčie Hrdlo Bratislava 824 12
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba, uskladňovanie, plnenie a predaj technických plynov
   Noví spoločníci:
   MESSER GRIESHEIM GMBH Hanauer Landstrasse 330 Frankfurt Am Main SRN
   Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo Bratislava 824 12
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Gala Lachova 38 Bratislava 851 03
   Helge Kreiker Eugengasse 39 Baden 2500 Austria