Vytvořte fakturu

G R A L - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název G R A L
IČO 31335870
TIN 2020891092
Datum vytvoření 11 Listopad 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo G R A L
Meličkovej 21
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 833 €
Zisk 1 057 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 15,357
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 15,357
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 11,545
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 11,545
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,812
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 15
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,797
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 15,357
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,361
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,057
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,996
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 6,996
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,656
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,656
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,404
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 936
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,714
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,833
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,714
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 119
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,169
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 301
D. Služby (účtová skupina 51) 268
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 600
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,664
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,145
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 127
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 127
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -127
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,537
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,057
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4266992.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31335870 TIN: 2020891092
 • Sídlo: G R A L, Meličkovej 21, 84105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Listopad 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. Ján ZIMA Meličkovej 21 Bratislava 841 05 29.03.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mgr. Ján ZIMA 6 639 € (100%) Meličkovej 21 Bratislava 841 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.02.2011Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Zrušeny spoločníci:
   Miriam KAŇUŠČÁKOVÁ Tehelná 2079/3 Zvolen 960 01
   29.03.1999Noví spoločníci:
   Mgr. Ján ZIMA Meličkovej 21 Bratislava 841 05
   Miriam KAŇUŠČÁKOVÁ Tehelná 2079/3 Zvolen 960 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ján ZIMA Meličkovej 21 Bratislava 841 05
   28.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Miriam KAŇUŠČÁKOVÁ Tehelná 2079/3 Zvolen
   Mgr. Ján ZIMA Meličkovej 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ján ZIMA Meličkovej 21 Bratislava
   26.08.1998Noví spoločníci:
   Mgr. Ján ZIMA Meličkovej 21 Bratislava
   25.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ján ZIMA Meličkovej 21 Bratislava
   17.02.1997Nové predmety činnosti:
   výuka jazkov /nemecký, švédsky, ruský, anglický a bulharský/
   vydavateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Mgr. Ján ZIMA Meličkovej 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   16.02.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marta ŠULEKOVÁ Schillerova 1 Bratislava
   Mgr. Ján ZIMA Meličkovej 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marta ŠULEKOVÁ Schillerova 1 Bratislava
   11.11.1992Nové obchodné meno:
   G R A L spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Meličkovej 21 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie tlmočníckej, prekladateľskej a umeleckej agentúry
   činnosť organizačného a ekonomického poradcu
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Miriam KAŇUŠČÁKOVÁ Tehelná 2079/3 Zvolen
   Ing. Marta ŠULEKOVÁ Schillerova 1 Bratislava
   Mgr. Ján ZIMA Meličkovej 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marta ŠULEKOVÁ Schillerova 1 Bratislava
   Mgr. Ján ZIMA Meličkovej 21 Bratislava