Vytvořte fakturu

Velex - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 08.07.2016
Basic information
Obchodní název Velex
Stav Zničeno
IČO 31335926
TIN 2020350409
DIČ SK2020350409
Datum vytvoření 11 Listopad 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Velex
Mamateyova 1
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 212 090 €
Zisk 3 132 €
Kontaktní informace
Email hopsasa@hopsasa.sk
Telefon(y) 0917449570
Date of updating data: 08.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 10,714
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 10,714
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,714
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,818
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 1,598
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,220
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 19,532
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -35,942
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -46,377
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,132
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 55,474
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 3,936
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 2,861
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 48,677
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 8,288
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 6,269
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,620
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 29,500
Date of updating data: 08.07.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 212,090
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 51,110
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 160,980
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 206,681
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 26,852
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 44,194
C. Služby (účtová skupina 51) 109,041
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 18,970
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 505
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 7,075
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 44
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,409
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 32,003
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,317
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,317
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,317
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,092
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,132
Date of updating data: 08.07.2016
Date of updating data: 08.07.2016
 • IČO :31335926 TIN: 2020350409 DIČ: SK2020350409
 • Sídlo: Velex, Mamateyova 1, 85104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Listopad 1992
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.07.2016Zrušené obchodné meno:
   Velex, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Mamateyova 1 Bratislava 851 04
   11.11.1992Nové obchodné meno:
   Velex, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mamateyova 1 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným