Vytvořte fakturu

DKB - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DKB
IČO 31335969
TIN 2020298687
DIČ SK2020298687
Datum vytvoření 12 Listopad 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DKB
Galvaniho 14
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 287 757 €
Zisk 40 248 €
Kapitál 567 467 €
Vlastní kapitál 542 598 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421243429476, +421243429477, +421243632231, +421243632233
Mobile(y) +421915772030
Fax(y) 0243429478, 0243632232
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 325,695
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 325,695
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 21,619
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 05 r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 223,007
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 103,688
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 26,095
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 93,224
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 548,702
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 531,512
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 403,473
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 403,473
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 49,643
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 38,148
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 40,248
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 17,190
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 0
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 12,933
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,149
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 3,562
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,222
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 0
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,257
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 287,757
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 0
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 287,757
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 0
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 235,713
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 36,776
C. Služby (účtová skupina 51) 110,814
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 51,910
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,847
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 27,589
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 0
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,777
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 52,044
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 140,167
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 10
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (666) 0
X. Úrokové výnosy (662) 10
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 128
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
K. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
L. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
M. Úrokové náklady (562) 0
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 0
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 128
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -118
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 51,926
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 11,678
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) 0
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 40,248
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31335969 TIN: 2020298687 DIČ: SK2020298687
 • Sídlo: DKB, Galvaniho 14, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Listopad 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mag. Ing. Martin Dlouhy Weinberggasse 27 Tulbing 3434 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Rytierska 5 Bratislava 841 05 18.02.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mag. Ing. Martin Dlouhy 996 € (0.2%) Weinberggasse 27 Tulbing 3434 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Rytierska 5 Bratislava 841 05
  Martin Dlouhy GmbH 402 477 € (99.8%) Viedeň 1160 Rakúsko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.09.2011Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   20.09.2011Zrušeny predmety činnosti:
   prenájom hnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   14.04.2010Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   činnosť v podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   skladovanie
   prenájom hnuteľných vecí
   administratívne služby
   vedenie účtovníctva
   prenájom hnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   13.04.2010Zrušeny predmety činnosti:
   drevárska výroba
   kovoobrábanie
   výroba, oprava a úprava karosérií
   07.02.2007Noví spoločníci:
   Martin Dlouhy GmbH Kuffnergasse 3 - 5 Viedeň 1160 Rakúsko
   Mag. Ing. Martin Dlouhy Weinberggasse 27 Tulbing 3434 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Mag. Ing. Martin Dlouhy Weinberggasse 27 Tulbing 3434 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Rytierska 5 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 18.02.1993
   06.02.2007Zrušeny spoločníci:
   Dlouhy & Co KG Kuffnergasse 3-5 Wien A-1160 Rakúsko
   Mag. Ing. Martin Dlouhy Friedrich Kaisergasse 79/2 Wien A-1160 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Dlouhy Friedrich Kaisergasse 79/2 Viedeň A-1160 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Rytierska 5 Bratislava 841 05
   23.03.2005Nové obchodné meno:
   DKB, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Galvaniho 14 Bratislava 821 04
   22.03.2005Zrušené obchodné meno:
   DKB, s.r o.
   Zrušené sidlo:
   Galvániho 14 Bratislava 821 04
   07.05.2001Noví spoločníci:
   Dlouhy & Co KG Kuffnergasse 3-5 Wien A-1160 Rakúsko
   06.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Dlouhy O.H.G. Kuffnergasse 3-5 Wien A-1160 Rakúsko
   29.09.2000Noví spoločníci:
   Dlouhy O.H.G. Kuffnergasse 3-5 Wien A-1160 Rakúsko
   28.09.2000Zrušeny spoločníci:
   Dlouhy O.H.G. Kuffnergasse 3-5 Wien A-1160 Rakúsko
   01.03.2000Noví spoločníci:
   Dlouhy O.H.G. Kuffnergasse 3-5 Wien A-1160 Rakúsko
   29.02.2000Zrušeny spoločníci:
   Dlouhy O.H.G. Kuffnergasse 3-5 Wien A-1160 Rakúsko
   20.05.1998Noví spoločníci:
   Mag. Ing. Martin Dlouhy Friedrich Kaisergasse 79/2 Wien A-1160 Rakúsko
   19.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Mag. Ing. Martin Dlouhy Friedrich Kaisergasse 79/2 Wien A-1160 Rakúsko
   10.11.1995Nové sidlo:
   Galvániho 14 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Dlouhy O.H.G. Kuffnergasse 3-5 Wien A-1160 Rakúsko
   09.11.1995Zrušené sidlo:
   Pri Starom letisku 8-13 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Dlouhy O.H.G. Kuffnergasse 3-5 Wien A-1160 Rakúsko
   MODUL s.r.o. IČO: 17 054 366 Hrobákova 1 Bratislava 851 02
   26.09.1995Noví spoločníci:
   Dlouhy O.H.G. Kuffnergasse 3-5 Wien A-1160 Rakúsko
   MODUL s.r.o. IČO: 17 054 366 Hrobákova 1 Bratislava 851 02
   Mag. Ing. Martin Dlouhy Friedrich Kaisergasse 79/2 Wien A-1160 Rakúsko
   25.09.1995Zrušeny spoločníci:
   Dlouhy O.H.G. Friedrich Kaisergasse 79 Viedeň A-1160 Rakúsko
   Martin Dlouhy Friedrich Kaisergasse 79/2 Viedeň A-1160 Rakúsko
   23.02.1995Nové sidlo:
   Pri Starom letisku 8-13 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   22.02.1995Zrušené sidlo:
   Stará Vinárska 8-13 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   14.05.1993Nové sidlo:
   Stará Vinárska 8-13 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   drevárska výroba
   kovoobrábanie
   výroba, oprava a úprava karosérií
   Noví spoločníci:
   Dlouhy O.H.G. Friedrich Kaisergasse 79 Viedeň A-1160 Rakúsko
   Martin Dlouhy Friedrich Kaisergasse 79/2 Viedeň A-1160 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Dlouhy Friedrich Kaisergasse 79/2 Viedeň A-1160 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Rytierska 5 Bratislava 841 05
   13.05.1993Zrušené sidlo:
   Stará Vinárska 3 Bratislava 811 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   Drevárska výroba
   Kovoobrábanie
   Výroba, oprava a úprava karosérií
   Zrušeny spoločníci:
   Dlouhy O.H.G. Friedrich Kaisergasse 79 Viedeň A-1160 Rakúsko
   Martin Dlouhy Friedrich Kaisergasse 79/2 Viedeň A-1160 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Milan Tolla Uhrovecká 2 Bratislava - Devínska Nová Ves 841 07
   12.11.1992Nové obchodné meno:
   DKB, s.r o.
   Nové sidlo:
   Stará Vinárska 3 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Drevárska výroba
   Kovoobrábanie
   Výroba, oprava a úprava karosérií
   Noví spoločníci:
   Dlouhy O.H.G. Friedrich Kaisergasse 79 Viedeň A-1160 Rakúsko
   Martin Dlouhy Friedrich Kaisergasse 79/2 Viedeň A-1160 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Milan Tolla Uhrovecká 2 Bratislava - Devínska Nová Ves 841 07