Vytvořte fakturu

Cetus - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Cetus
IČO 31336051
TIN 2020335812
DIČ SK2020335812
Datum vytvoření 12 Listopad 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Cetus
Pribišova 43
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 117 222 €
Zisk -257 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0255563036, 0255563037
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 4,049
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 4,049
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,049
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 33,498
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 14,968
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,683
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,847
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 37,547
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 9,514
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,522
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -390
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -257
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 28,033
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 22,495
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 8,683
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,993
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,545
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 10,274
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,536
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 117,222
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 53,361
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 62,220
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,641
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 113,068
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 42,638
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,633
C. Služby (účtová skupina 51) 29,763
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 26,906
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 542
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 1,260
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,326
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,154
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 35,547
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,967
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,967
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,967
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 187
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 444
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -257
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015