Vytvořte fakturu

G A S E N E R G - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název G A S E N E R G
IČO 31336230
TIN 2020335823
DIČ SK2020335823
Datum vytvoření 19 Listopad 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo G A S E N E R G
Račianska 71
83259
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 287 760 €
Zisk 38 448 €
Kapitál 86 049 €
Vlastní kapitál 16 337 €
Kontaktní informace
Email koleno@gasenerg.sk
Telefon(y) 0244252726
Fax(y) 0244252726
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 88,494
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 4,060
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 4,060
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 4,060
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 82,503
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,235
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,235
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 46,341
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 45,905
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 45,905
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 436
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 33,927
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,093
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 32,834
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,931
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,501
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 430
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 88,494
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 46,920
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 836
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 38,448
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 41,574
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 559
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 559
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 38,118
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,682
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,682
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,865
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 553
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,946
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,037
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,035
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,897
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,897
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 287,762
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 287,760
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 283,499
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,315
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,946
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 236,705
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 52,101
D. Služby (účtová skupina 51) 65,126
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 101,144
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 71,259
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 25,356
4. Sociální náklady (527, 528) 4,529
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 967
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,768
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,768
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,902
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 9,016
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,681
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 51,055
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 166,272
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 250
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 37
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 213
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -248
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 50,807
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 12,359
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 12,359
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 38,448
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31336230 TIN: 2020335823 DIČ: SK2020335823
 • Sídlo: G A S E N E R G, Račianska 71, 83259, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Listopad 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jozef Izakovič Kataríny Brúderovej 50 Bratislava 831 07 16.02.2010
  Miroslav Koleno Hlboká 4 Lozorno 900 55 16.02.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jozef Izakovič 3 320 € (50%) Kataríny Brúderovej 50 Bratislava 831 07
  Miroslav Koleno 3 320 € (50%) Hlboká 4 Lozorno 900 55
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.02.2010Noví spoločníci:
   Jozef Izakovič Kataríny Brúderovej 50 Bratislava 831 07
   Miroslav Koleno Hlboká 4 Lozorno 900 55
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Izakovič Kataríny Brúderovej 50 Bratislava 831 07
   Miroslav Koleno Hlboká 4 Lozorno 900 55
   15.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Jozef Izakovič Pri Struhe 4/N Bratislava 831 07
   Miroslav Koleno Budatínska 3230/16 Bratislava 851 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Izakovič Pri Struhe 4/N Bratislava 831 07
   Miroslav Koleno Budatínska 3230/16 Bratislava 851 05
   20.12.2007Noví spoločníci:
   Jozef Izakovič Pri Struhe 4/N Bratislava 831 07
   Miroslav Koleno Budatínska 3230/16 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Izakovič Pri Struhe 4/N Bratislava 831 07
   Miroslav Koleno Budatínska 3230/16 Bratislava 851 05
   19.12.2007Zrušeny spoločníci:
   Jozef Izakovič Mudrochova 13 Bratislava
   Miroslav Koleno Topoľčianska 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Izakovič
   Miroslav Koleno
   06.07.1999Noví spoločníci:
   Jozef Izakovič Mudrochova 13 Bratislava
   Miroslav Koleno Topoľčianska 22 Bratislava
   05.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Jozef Izakovič Mudrochova 13 Bratislava
   Miroslav Koleno Topoľčianska 22 Bratislava
   19.11.1992Nové obchodné meno:
   G A S E N E R G spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 832 59
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Montáž, opravy a revízie plynových zariadení.
   Montáž, opravy a údržba vyhradených elek- trických zariadení a bleskozvodov.
   Montáž, opravy, revízie a skúšky tlakových nádob a kotlov.
   Sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/.
   Sprostredkovanie výkonu služieb.
   Zámočníctvo.
   Vodoinštalatérstvo.
   Montáž a opravy ústredného vykurovania s výnimkou montáže /pripojenia/ kotlov, vykurovacích agregátov na elektrickú sieť a s výnimkou opráv elektrických častí týchto kotlov.
   Noví spoločníci:
   Jozef Izakovič Mudrochova 13 Bratislava
   Miroslav Koleno Topoľčianska 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Izakovič
   Miroslav Koleno