Vytvořte fakturu

PREZENT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PREZENT
IČO 31336329
TIN 2020846520
DIČ SK2020846520
Datum vytvoření 23 Listopad 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PREZENT
Sklenárova 12
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 122 328 €
Zisk -1 344 €
Kapitál 194 050 €
Vlastní kapitál -52 844 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0918996059
Mobile(y) +421918996059
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 109,645
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 76,255
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 63,767
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 57,767
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 57,767
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 12,488
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 48
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 12,440
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 33,390
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 33,390
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 109,645
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -54,188
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -59,483
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 6,486
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -65,969
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,344
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 163,833
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 137
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 137
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 162,278
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 120,104
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 120,104
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 31,651
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 185
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 350
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,730
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 258
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,418
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,418
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 122,328
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 63,558
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 52,816
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 5,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 954
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 122,437
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 56,095
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 41,041
D. Služby (účtová skupina 51) 9,639
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 6,130
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,514
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,588
4. Sociální náklady (527, 528) 28
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 306
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,215
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4,215
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 4,563
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 448
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -109
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,599
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 275
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 275
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -275
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -384
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,344
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31336329 TIN: 2020846520 DIČ: SK2020846520
 • Sídlo: PREZENT, Sklenárova 12, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Listopad 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. František Moravčík SNP 16 Limbach 900 91 02.07.2005
  Ing. Zdenko Šabík Krásna 1094 Galanta 924 01 02.07.2005
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. František Moravčík 4 448 € (67%) SNP 16 Limbach 900 91
  Ing. Zdenko Šabík 2 191 € (33%) Krásna 1094 Galanta 924 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.09.2005Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)
   prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   16.09.2005Zrušeny predmety činnosti:
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s rozličným tovarom v rozsahu voľnej živnosti, vrátane balených trvanlivých potravín, tabakových a alkoholických a nealkoholických nápojov v potrebiteľskom balení
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   29.07.2005Nové sidlo:
   Sklenárova 12 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. František Moravčík SNP 16 Limbach 900 61
   Ing. Zdenko Šabík Krásna 1094 Galanta 924 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Moravčík SNP 16 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 02.07.2005
   Ing. Zdenko Šabík Krásna 1094 Galanta 924 01 Vznik funkcie: 02.07.2005
   28.07.2005Zrušené sidlo:
   Ondrejovova 20 Bratislava 821 30
   Zrušeny spoločníci:
   Ladislava Moravčíková Ondrejovova 20 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislava Moravčíková Ondrejovova 20 Bratislava 821 03
   26.11.1998Noví spoločníci:
   Ladislava Moravčíková Ondrejovova 20 Bratislava 821 03
   25.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ladislava Moravčíková Ondrejovova 20 Bratislava 821 03
   23.11.1992Nové obchodné meno:
   PREZENT spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Ondrejovova 20 Bratislava 821 30
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s rozličným tovarom v rozsahu voľnej živnosti, vrátane balených trvanlivých potravín, tabakových a alkoholických a nealkoholických nápojov v potrebiteľskom balení
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Ladislava Moravčíková Ondrejovova 20 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ladislava Moravčíková Ondrejovova 20 Bratislava 821 03