Vytvořte fakturu

AKTUAL PRESS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Obchodní název AKTUAL PRESS
Stav Zničeno
IČO 31336361
TIN 2020314879
Datum vytvoření 01 Prosinec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AKTUAL PRESS
Miletičova 24
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 300 €
Zisk -20 647 €
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
LIABILITIES 2014
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -38,369
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 16,597
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 16,597
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,660
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -35,979
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -20,647
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 38,369
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 119
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 38,250
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 11,668
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 9,411
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 356
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 16,815
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 300
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 200
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 100
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 20,904
C. Služby (účtová skupina 51) 487
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 2,717
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,700
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -20,604
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -487
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 43
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 43
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -43
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -20,647
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -20,647
Date of updating data: 28.04.2016
 • IČO :31336361 TIN: 2020314879
 • Sídlo: AKTUAL PRESS, Miletičova 24, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Prosinec 1992
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.04.2016Zrušené obchodné meno:
   AKTUAL PRESS, spol. s r. o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Miletičova 24 Bratislava 821 08
   13.05.2015Nové obchodné meno:
   AKTUAL PRESS, spol. s r. o. v likvidácii
   19.02.2007Nové sidlo:
   Miletičova 24 Bratislava 821 08
   18.11.1992Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným