Vytvořte fakturu

EKI - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EKI
IČO 31336434
TIN 2020301349
DIČ SK2020301349
Datum vytvoření 20 Listopad 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKI
Mozartova 2/A
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 111 793 €
Zisk 5 138 €
Kapitál 108 726 €
Vlastní kapitál 12 892 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0262802419
Mobile(y) +421903282715
Fax(y) 0262802197
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 4,869
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 4,869
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 92,439
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 14,168
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,029
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16,538
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 97,308
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 12,816
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,972
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,972
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 706
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,138
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 84,492
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 84,482
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 35,009
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,718
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 46,755
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 10
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 111,793
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 111,793
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 103,339
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 60,667
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,654
C. Služby (účtová skupina 51) 38,593
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 352
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 335
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 738
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 8,454
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 9,879
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,664
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 626
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,038
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,663
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,791
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,653
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,138
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31336434 TIN: 2020301349 DIČ: SK2020301349
 • Sídlo: EKI, Mozartova 2/A, 81102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Listopad 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ladislav Retzer Svetlá 1 Bratislava 811 02 20.11.1992
  Ing. Elena Fillová, CSc. Mozartova 2/A Bratislava 811 02 20.11.1992
  Ing. Ľubica Toscano Povraznícka 18 Bratislava 811 05 20.11.1992
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ladislav Retzer 2 324 € (33.3%) Svetlá 1 Bratislava 811 02
  Ing. Elena Fillová, CSc. 2 324 € (33.3%) Mozartova 2/A Bratislava 811 02
  Ing. Ľubica Toscano 2 324 € (33.3%) Povraznícka 18 Bratislava 811 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.12.2004Nové sidlo:
   Mozartova 2/A Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Retzer Svetlá 1 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Retzer Svetlá 1 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 20.11.1992
   Ing. Elena Fillová , CSc. Mozartova 2/A Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 20.11.1992
   Ing. Ľubica Toscano Povraznícka 18 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 20.11.1992
   07.12.2004Zrušené sidlo:
   Mozartova 23 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Retzer Svetlá 1 Bratislava
   Ing. Viera Retzerová Svetlá 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Elena Fillová , CSc. Svetlá 5 Bratislava
   Ing. Ladislav Retzer Svetlá 1 Bratislava
   Ing. Ľubica Toscano Povraznícka 18 Bratislava
   09.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Elena Fillová , CSc. Mozartova 2/A Bratislava 811 02
   Ing. Ľubica Toscano Povraznícka 18 Bratislava 811 05
   Ing. Ladislav Retzer Svetlá 1 Bratislava
   Ing. Viera Retzerová Svetlá 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Elena Fillová , CSc. Svetlá 5 Bratislava
   Ing. Ladislav Retzer Svetlá 1 Bratislava
   Ing. Ľubica Toscano Povraznícka 18 Bratislava
   08.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Elena Fillová , CSc. Svetlá 5 Bratislava
   Ing. Ladislav Retzer Svetlá 1 Bratislava
   Ing. Ľubica Retzerová Povraznícka 18 Bratislava
   Ing. Viera Retzerová Svetlá 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Elena Fillová , CSc. Svetlá 5 Bratislava
   Ing. Ladislav Retzer Svetlá 1 Bratislava
   Ing. Ľubica Retzerová Povraznícka 18 Bratislava
   12.05.1995Nové sidlo:
   Mozartova 23 Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská a reklamná činnosť
   vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov)
   vykonávanie priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Elena Fillová , CSc. Svetlá 5 Bratislava
   Ing. Ladislav Retzer Svetlá 1 Bratislava
   Ing. Ľubica Retzerová Povraznícka 18 Bratislava
   Ing. Viera Retzerová Svetlá 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Elena Fillová , CSc. Svetlá 5 Bratislava
   Ing. Ladislav Retzer Svetlá 1 Bratislava
   Ing. Ľubica Retzerová Povraznícka 18 Bratislava
   11.05.1995Zrušené sidlo:
   Sveltá 5 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Elena Fillová , CSc. Svetlá 5 Bratislava
   Ing. Ladislav Retzer Svetlá 1 Bratislava
   Ing. Viera Retzerová Svetlá 5 Bratislava
   Ing. Miroslav Záhlava Povraznícka 18 Bratislava
   Ing. Ľubica Záhlavová Povraznícka 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Elena Fillová , CSc.
   Ing. Ladislav Retzer
   Ing. Ľubica Záhlavová
   20.11.1992Nové obchodné meno:
   EKI, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sveltá 5 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   účtovné poradenstvo
   sprostredkovanie a nákup a predaj tovaru všetkého druhu s tovarmi, na ktoré je potrebná licencia, je možné obchodovať až po jej získaní
   prevádzkovanie Fitnees klubu
   pohostinská činnosť
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   poradenstvo v oblasti stavebníctva a ekonomiky
   sprostredkovanie a nákup a predaj nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Elena Fillová , CSc. Svetlá 5 Bratislava
   Ing. Ladislav Retzer Svetlá 1 Bratislava
   Ing. Viera Retzerová Svetlá 5 Bratislava
   Ing. Miroslav Záhlava Povraznícka 18 Bratislava
   Ing. Ľubica Záhlavová Povraznícka 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Elena Fillová , CSc.
   Ing. Ladislav Retzer
   Ing. Ľubica Záhlavová