Vytvořte fakturu

BRENNTAG SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BRENNTAG SLOVAKIA
IČO 31336884
TIN 2020293561
DIČ SK2020293561
Datum vytvoření 26 Listopad 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BRENNTAG SLOVAKIA
Glejovka 15
90203
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 36 100 481 €
Zisk 965 179 €
Kapitál 15 282 941 €
Vlastní kapitál 6 894 036 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0336411221, 0336411222, 0336412349, 0336413867, 0336413991, 0336485111, 0336485720, 0336485721, 0336
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 16,023,081
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 7,623,460
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 14,048
2. Software (013) - /073, 091A/ 10,689
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 3,359
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 7,609,412
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 307,621
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,937,046
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 866,136
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 140,334
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 176,512
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 181,763
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,334,732
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,702,870
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,649,366
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 53,504
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,374,761
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,148,335
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,148,335
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 125,169
8. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 22,397
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 78,860
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 257,101
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,695
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 250,406
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 64,889
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 52,811
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 12,078
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 16,023,081
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,805,722
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 4,218,184
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 4,218,184
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 104,780
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 421,818
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 421,818
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,095,761
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,095,761
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 965,179
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,217,359
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 840,520
12. Odložený daňový závazek (481A) 840,520
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 16,798
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 16,798
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 5,004,964
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,302,730
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,302,730
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,227,281
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 110,918
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 74,297
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 289,738
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 229,378
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 90,674
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 138,704
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,125,699
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 36,100,493
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 36,100,481
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 35,517,536
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 531,874
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 5,575
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 45,496
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 34,778,217
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 28,291,602
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 478,138
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 6,210
D. Služby (účtová skupina 51) 2,365,738
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,743,969
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,976,091
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 685,518
4. Sociální náklady (527, 528) 82,360
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 55,644
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 653,199
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 653,199
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -61,808
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 245,525
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,322,264
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,907,722
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 103,853
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 12
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 12
XII. Kurzové zisky (663) 51,345
XIII. Výnosy z přecenění cenných papírů a výnosy z derivátových operací (664, 667) 52,496
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 161,348
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 71,840
2. Ostatní náklady (562A) 71,840
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 43,581
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 27,627
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 18,300
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -57,495
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,264,769
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 299,590
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 240,659
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 58,931
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 965,179
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31336884 TIN: 2020293561 DIČ: SK2020293561
 • Sídlo: BRENNTAG SLOVAKIA, Glejovka 15, 90203, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Listopad 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Marek Mikuš, MBA Slnečná 11 Banská Bystrica 974 04 01.03.2012
  Irena Havrilová Vyšehradská 7 Bratislava 851 06 01.10.2013
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Brenntag CEE GmbH 4 218 184 € (100%) Viedeň 1060 Rakúska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.10.2013Nový štatutárny orgán:
   Irena Havrilová Vyšehradská 7 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 01.10.2013
   17.10.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrzej Wojtaś Wybickiego 77 Myslowice 41-400 Poľská republika Vznik funkcie: 01.01.2011
   Jerzy Ireneusz Jasiński Podchorazych 35D/3 Lodz 94 234 Poľská republika Vznik funkcie: 01.01.2011
   26.04.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marek Mikuš , MBA Slnečná 11 Banská Bystrica 974 04 Vznik funkcie: 01.03.2012
   16.12.2011Nové sidlo:
   Glejovka 15 Pezinok 902 03
   15.12.2011Zrušené sidlo:
   Lazaretská 4 Bratislava 811 08
   18.02.2011Nový štatutárny orgán:
   Jerzy Ireneusz Jasiński Podchorazych 35D/3 Lodz 94 234 Poľská republika Vznik funkcie: 01.01.2011
   17.02.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Jerzy Ireneusz Jasińsky Podchorazych 35D/3 Lodz 94 234 Poľská republika Vznik funkcie: 01.01.2011
   10.02.2011Nový štatutárny orgán:
   Andrzej Wojtaś Wybickiego 77 Myslowice 41-400 Poľská republika Vznik funkcie: 01.01.2011
   09.02.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrej Wojtaś Wybickiego 77 Myslowice 41-400 Poľská republika Vznik funkcie: 01.01.2011
   03.02.2011Nový štatutárny orgán:
   Jerzy Ireneusz Jasińsky Podchorazych 35D/3 Lodz 94 234 Poľská republika Vznik funkcie: 01.01.2011
   Andrej Wojtaś Wybickiego 77 Myslowice 41-400 Poľská republika Vznik funkcie: 01.01.2011
   02.02.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Bezák Novosvetská 5 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 27.10.1994
   Ernest Schinewitz Anton Baungartnerstrasse 44/C8/11 Viedeň 1230 Rakúska republika Vznik funkcie: 27.10.1994
   31.05.2008Noví spoločníci:
   Brenntag CEE GmbH Linke Wienzeile 152 Viedeň 1060 Rakúska republika
   30.05.2008Zrušeny spoločníci:
   Brenntag CEE GmbH Brückengasse 1 Viedeň 1060 Rakúska republika
   29.05.2007Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   obchodná činnosť s chemickými výrobkami vrátane jedov a žieravín
   zastupiteľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Brenntag CEE GmbH Brückengasse 1 Viedeň 1060 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Bezák Novosvetská 5 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 27.10.1994
   Ernest Schinewitz Anton Baungartnerstrasse 44/C8/11 Viedeň 1230 Rakúska republika Vznik funkcie: 27.10.1994
   28.05.2007Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   obchodná činnosť s chemickými výrobkami vrátane jedov a žieravín
   zastupiteľská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   NEUBER GmbH Brückengasse 1 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Bezák Liptovská 6 Bratislava
   Ernest Schinewitz Anton Baungartnerstrasse 44 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Rešetkova 179/7 Bratislava
   12.04.2007Nové sidlo:
   Lazaretská 4 Bratislava 811 08
   11.04.2007Zrušené sidlo:
   Chalúpkova 9 Bratislava 811 09
   31.08.2001Nové obchodné meno:
   BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.
   30.08.2001Zrušené obchodné meno:
   NEUBER-SLOVAKIA s.r.o.
   21.12.2000Noví spoločníci:
   NEUBER GmbH Brückengasse 1 Wien Rakúska republika
   20.12.2000Zrušeny spoločníci:
   NEUBER GmbH Brückengasse 1 Wien Rakúska republika
   03.10.2000Nové obchodné meno:
   NEUBER-SLOVAKIA s.r.o.
   Noví spoločníci:
   NEUBER GmbH Brückengasse 1 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   02.10.2000Zrušené obchodné meno:
   NEUBER-CHEMIKA s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Chemika š.p. Chalúpkova 9 Bratislava
   NEUBER GmbH Viedeň Bruckangasse 1 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   24.05.1995Nové obchodné meno:
   NEUBER-CHEMIKA s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   obchodná činnosť s chemickými výrobkami vrátane jedov a žieravín
   zastupiteľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Rudolf Bezák Liptovská 6 Bratislava
   Ernest Schinewitz Anton Baungartnerstrasse 44 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Rešetkova 179/7 Bratislava
   23.05.1995Zrušené obchodné meno:
   CHEMIKA - NEUBER s.r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   Sprostredkovanie obchodu a obchodná činnosť s chemickými výrobkami okrem jedov a žieravín.
   Zastupovanie domácich a zahraničných výrobcov chemických a úžitkových výrobkov.
   Účasť na podnikoch s podobným predmetom činnosti.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Nuhlíček Panenská 3 Bratislava 811 03
   28.06.1994Nové obchodné meno:
   CHEMIKA - NEUBER s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Chemika š.p. Chalúpkova 9 Bratislava
   NEUBER GmbH Viedeň Bruckangasse 1 Wien Rakúska republika
   27.06.1994Zrušené obchodné meno:
   NEUBER Bratislava spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   NEUBER GmbH Wiedeň Brückengasse 1 Wien Rakúska republika
   26.11.1992Nové obchodné meno:
   NEUBER Bratislava spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Chalúpkova 9 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Sprostredkovanie obchodu a obchodná činnosť s chemickými výrobkami okrem jedov a žieravín.
   Zastupovanie domácich a zahraničných výrobcov chemických a úžitkových výrobkov.
   Účasť na podnikoch s podobným predmetom činnosti.
   Noví spoločníci:
   NEUBER GmbH Wiedeň Brückengasse 1 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Nuhlíček Panenská 3 Bratislava 811 03