Vytvořte fakturu

NOVAFIT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název NOVAFIT
IČO 31336931
TIN 2020301415
Datum vytvoření 03 Prosinec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NOVAFIT
Bulíkova 1
85104
Bratislava
Financial information
Zisk -4 640 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 11,442
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 11,020
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 11,020
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 11,020
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 422
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 60
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 60
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 362
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 87
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 275
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,442
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,572
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,908
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,908
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,640
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,870
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,600
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 4,600
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,270
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,546
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 166
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 558
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,153
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,134
D. Služby (účtová skupina 51) 2,016
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 470
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 350
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 120
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 53
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 480
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 480
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,153
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -3,150
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 7
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,160
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,640
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31336931 TIN: 2020301415
 • Sídlo: NOVAFIT, Bulíkova 1, 85104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 03 Prosinec 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Martina Nová Bulíkova 1 Bratislava-Petržalka 851 04 13.10.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Martina Nová 6 640 € (100%) Bulíkova 1 Bratislava-Petržalka 851 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.11.2014Nové obchodné meno:
   NOVAFIT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bulíkova 1 Bratislava-Petržalka 851 04
   Nové predmety činnosti:
   Administratívne služby
   Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   Organizovanie kurzov, školení a seminárov
   Mimoškolská činnosť v záujmových krúžkoch
   Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry okrem horskej vodcovskej činnosti - osobný tréner
   Noví spoločníci:
   Martina Nová Bulíkova 1 Bratislava-Petržalka 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Martina Nová Bulíkova 1 Bratislava-Petržalka 851 04 Vznik funkcie: 13.10.2014
   10.11.2014Zrušené obchodné meno:
   ARTIAL s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Osuského 38 Bratislava 851 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   zámočníctvo
   zváračstvo
   elektroinštaláterstvo
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   konštrukčné práce v strojárstve
   sprostredkovateľská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ondrej Eliáš Osuského 38 Bratislava 851 03
   Ing. Miloš Cagalinec Koprivnická 11 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Eliáš Osuského 38 Bratislava 851 03
   Ing. Miloš Cagalinec Koprivnická 11 Bratislava 841 02
   09.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ondrej Eliáš Osuského 38 Bratislava 851 03
   Ing. Miloš Cagalinec Koprivnická 11 Bratislava 841 02
   08.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Cagalinec Koprivnická 11 Bratislava 841 02
   Ing. Ondrej Eliáš Osuského 38 Bratislava 851 03
   05.06.1995Nové sidlo:
   Osuského 38 Bratislava 851 03
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   zámočníctvo
   zváračstvo
   elektroinštaláterstvo
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   konštrukčné práce v strojárstve
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miloš Cagalinec Koprivnická 11 Bratislava 841 02
   04.06.1995Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 819 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických porad- cov
   poradenstvo v oblasti obchodu a cestovného ruchu
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru všetkého duhu v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   30.05.1994Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Cagalinec Koprivnická 11 Bratislava 841 02
   Ing. Ondrej Eliáš Osuského 38 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ondrej Eliáš Osuského 38 Bratislava 851 03
   29.05.1994Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Zuzana Humajová Poloreckého 7 Bratislava 841 02
   Dr. Karol Šiška Športová 7 Bratislava 831 02
   Wolfgang Buric Eichenstrasse 4/10 A-1120 Wien Rakúsko
   Herbert Schandl 22 3852 Klein Zwettl Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Zuzana Humajová Poloreckého 7 Bratislava 841 02
   Dr. Karol Šiška Športová 7 Bratislava 831 02
   03.12.1992Nové obchodné meno:
   ARTIAL s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 819 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických porad- cov
   poradenstvo v oblasti obchodu a cestovného ruchu
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru všetkého duhu v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Mgr. Zuzana Humajová Poloreckého 7 Bratislava 841 02
   Dr. Karol Šiška Športová 7 Bratislava 831 02
   Wolfgang Buric Eichenstrasse 4/10 A-1120 Wien Rakúsko
   Herbert Schandl 22 3852 Klein Zwettl Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Zuzana Humajová Poloreckého 7 Bratislava 841 02
   Dr. Karol Šiška Športová 7 Bratislava 831 02