Vytvořte fakturu

UTT Invest - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 15.08.2016
Basic information
Obchodní název UTT Invest
IČO 31337015
TIN 2020313614
DIČ SK2020313614
Datum vytvoření 01 Prosinec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UTT Invest
Tomášikova 30
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 54 273 €
Zisk 6 299 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243339188, 0248272111
Date of updating data: 15.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 33,522
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 33,522
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 64,193
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 4,800
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 114
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 59,279
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 97,715
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 34,351
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 20,454
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 20,454
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,356
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 5,242
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,299
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 63,364
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 63,364
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 60,272
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,092
Date of updating data: 15.08.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 54,273
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 54,273
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 45,881
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,817
C. Služby (účtová skupina 51) 41,476
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 28
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 2,560
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 8,392
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 10,980
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 7
X. Úrokové výnosy (662) 7
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 263
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 33
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 230
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -256
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 8,136
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,837
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 6,299
Date of updating data: 15.08.2016
Date of updating data: 15.08.2016