Vytvořte fakturu

POSONIUM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název POSONIUM
IČO 31337031
TIN 2020294199
DIČ SK2020294199
Datum vytvoření 01 Prosinec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo POSONIUM
Súmračná 27
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 136 097 €
Zisk -3 858 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 546,476
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 546,476
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 77,443
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 188,732
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 1,260
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 131,879
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,355
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 51,238
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 735,208
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -232,369
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 261,139
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,241
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -497,531
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,858
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 967,577
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 843,142
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 124,435
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 32,238
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,070
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 15,627
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 75,500
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 136,097
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 130,617
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,480
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 134,899
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,177
C. Služby (účtová skupina 51) 44,828
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 2,309
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,466
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 71,273
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,846
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,198
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 75,612
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 5
X. Úrokové výnosy (662) 5
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 4,101
M. Úrokové náklady (562) 3,742
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 359
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -4,096
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,898
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,858
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31337031 TIN: 2020294199 DIČ: SK2020294199
 • Sídlo: POSONIUM, Súmračná 27, 82102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Prosinec 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ján Glváč Hrnčiarska 67 Pezinok 902 01 05.11.1999
  Soňa Chanečková Rázusova 50 Pezinok 902 01 27.01.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ján Glváč 3 320 € (50%) Hrnčiarska 67 Pezinok 902 01
  Soňa Chanečková 3 320 € (50%) Rázusova 50 Pezinok 902 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.09.2008Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   prevádzkovanie športových zariadení
   čistiace a upratovacie služby
   organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   14.06.2006Nové predmety činnosti:
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických nápojov, piva, vína a destilátov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   07.02.2006Nové obchodné meno:
   POSONIUM s.r.o.
   Nové sidlo:
   Súmračná 27 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   Soňa Chanečková Rázusova 50 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Soňa Chanečková Rázusova 50 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 27.01.2006
   06.02.2006Zrušené obchodné meno:
   POSONIUM AGENCY s.r.o., Slovenská agentúra pre audiovizuálne diela
   Zrušené sidlo:
   Lombardiniho 20 Bratislava 831 03
   05.11.1999Noví spoločníci:
   Ján Glváč Hrnčiarska 67 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Glváč Hrnčiarska 67 Pezinok 902 01
   04.11.1999Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Juraj Pokorný Hodálova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Juraj Pokorný Hodálova 1 Bratislava
   10.09.1998Nové sidlo:
   Lombardiniho 20 Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie agentúrnej činnosti k televíznym a filmovým dielam v SR a v zahraničí sprostredkovávaním autorských práv televíznym a filmovým spoločnostiam vrátane predaja a získavania autorských práv k televíznym a filmovým dielam
   ochrana autorských práv autorov televíznych a filmových diel v SR a v zahraničí
   sprostredkovávanie vyrobených televíznych a filmových diel v spolupráci so zahraničnými agentúrami v SR a v zahraničí
   výroba audiovizuálnych záznamov
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   JUDr. Juraj Pokorný Hodálova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Juraj Pokorný Hodálova 1 Bratislava
   09.09.1998Zrušené sidlo:
   Heydukova 5 Bratislava 811 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie agentúrnej činnosti k televíznym a filmovým dielam v ČSFR a v zahraničí sprostredkovávaním autorských práv televíznym a filmovým spoločnostiam vrátane predaja a získavania autorských práv k televíz nym a filmovým dielam
   ochrana autorských práv autorov televíznych a filmových diel v ČSFR a v zahraničí
   sprostredkovávanie vyrobených televíznych a filmových diel v spolupráci so zahraničnými agentúrami v ČSFR a v zahraničí
   Zrušeny spoločníci:
   Prof. Igor Ciel Heydukova 5 Bratislava
   JUDr. Juraj Pokorný Hodálova 1 Bratislava
   Mgr. Ján Tóth Heydukova 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Prof. Igor Ciel Heydukova 5 Bratislava
   JUDr. Juraj Pokorný Hodálova 1 Bratislava
   Mgr. Ján Tóth Heydukova 5 Bratislava
   28.10.1994Noví spoločníci:
   Prof. Igor Ciel Heydukova 5 Bratislava
   JUDr. Juraj Pokorný Hodálova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Prof. Igor Ciel Heydukova 5 Bratislava
   27.10.1994Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Juraj Pokorný Hodálova 1 Bratislava
   11.11.1993Nové sidlo:
   Heydukova 5 Bratislava 811 08
   10.11.1993Zrušené sidlo:
   Obchodná 64 Bratislava 816 11
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Prof. Igor Ciel Heydukova 5 Bratislava
   01.06.1993Noví spoločníci:
   JUDr. Juraj Pokorný Hodálova 1 Bratislava
   31.05.1993Zrušeny spoločníci:
   Prof. Igor Ciel Heydukova 5 Bratislava
   JUDr. Juraj Pokorný Hodálova 1 Bratislava
   01.12.1992Nové obchodné meno:
   POSONIUM AGENCY s.r.o., Slovenská agentúra pre audiovizuálne diela
   Nové sidlo:
   Obchodná 64 Bratislava 816 11
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie agentúrnej činnosti k televíznym a filmovým dielam v ČSFR a v zahraničí sprostredkovávaním autorských práv televíznym a filmovým spoločnostiam vrátane predaja a získavania autorských práv k televíz nym a filmovým dielam
   ochrana autorských práv autorov televíznych a filmových diel v ČSFR a v zahraničí
   sprostredkovávanie vyrobených televíznych a filmových diel v spolupráci so zahraničnými agentúrami v ČSFR a v zahraničí
   Noví spoločníci:
   Prof. Igor Ciel Heydukova 5 Bratislava
   JUDr. Juraj Pokorný Hodálova 1 Bratislava
   Mgr. Ján Tóth Heydukova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Prof. Igor Ciel Heydukova 5 Bratislava
   JUDr. Juraj Pokorný Hodálova 1 Bratislava
   Mgr. Ján Tóth Heydukova 5 Bratislava