Vytvořte fakturu

MANAG - TERMO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MANAG - TERMO
IČO 31337198
TIN 2020319015
DIČ SK2020319015
Datum vytvoření 04 Prosinec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MANAG - TERMO
L. Dérera 1
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 751 484 €
Zisk -40 820 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244259820, 0244462595, 0244634011, 0244634012, 0244634013, 0800110193
Mobile(y) +421903253903, +421903260096, +421903260106, +421903260153, +421903765050, +421911117983, +421911117985, +421911117989, +421911155229, +421911260059,
Fax(y) 0244259820
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 387,179
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 7,692
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 7,692
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 7,692
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 375,058
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 9,785
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 9,785
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,785
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 303,292
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 299,652
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 299,652
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,640
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 61,981
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,119
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 60,862
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,429
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,429
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 387,179
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 220,195
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 10,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 10,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,031
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,031
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 246,984
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 246,984
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -40,820
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 166,984
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 11,813
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 11,813
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 153,890
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 139,880
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 139,880
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,045
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,965
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,281
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,281
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 751,607
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 751,484
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 751,008
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 476
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 789,284
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 379,869
D. Služby (účtová skupina 51) 284,289
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 103,455
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 72,504
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 25,419
4. Sociální náklady (527, 528) 5,532
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,443
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 10,638
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 10,638
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,590
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -37,800
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 86,850
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 123
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 123
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 123
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 240
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 240
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -117
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -37,917
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,903
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,903
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -40,820
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015