Vytvořte fakturu

AURUM TRADE CENTRE skrátene: A.T.C. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AURUM TRADE CENTRE skrátene: A.T.C.
IČO 31337279
TIN 2020297488
DIČ SK2020297488
Datum vytvoření 01 Leden 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AURUM TRADE CENTRE skrátene: A.T.C.
Račianska 71
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 227 538 €
Zisk -25 236 €
Kapitál 334 862 €
Vlastní kapitál 173 975 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 315,143
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 20,974
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 20,974
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 20,974
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 292,829
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 236,421
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 47,868
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 188,553
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 34,261
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 29,607
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 29,607
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 359
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,291
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 22,147
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 11,268
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 10,879
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,340
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,340
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 315,143
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 148,740
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 13,270
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 13,270
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 28,231
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 131,147
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 225,138
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -93,991
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -25,236
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 166,403
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,573
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,573
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 380
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 380
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 162,162
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 130,743
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 130,743
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 17,728
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 10,190
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 109
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,392
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,288
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,288
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 77,038
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 227,538
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 77,007
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 31
V. Aktivace (účtová skupina 62) 150,200
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 300
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 250,824
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 55,212
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 154,218
D. Služby (účtová skupina 51) 14,227
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 13,001
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 9,651
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,266
4. Sociální náklady (527, 528) 84
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 788
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 11,663
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 11,663
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -798
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,513
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -23,286
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,581
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 18
XII. Kurzové zisky (663) 18
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,008
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 617
2. Ostatní náklady (562A) 617
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 154
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 237
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -990
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -24,276
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -25,236
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31337279 TIN: 2020297488 DIČ: SK2020297488
 • Sídlo: AURUM TRADE CENTRE skrátene: A.T.C., Račianska 71, 83102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Leden 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ján Fraňo Solivarská 3 Bratislava 821 03 01.01.1993
  Ing. Miroslav Zamborský Bajkalská 12188/5B Bratislava III 831 04 01.01.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ján Fraňo 3 981 € (30%) Solivarská 3 Bratislava 821 03
  Ing. Miroslav Zamborský 3 981 € (30%) Bajkalská 12188/5B Bratislava III 831 04
  Drahomíra Zamborská 2 654 € (20%) Bajkalská 12188/5B Bratislava 831 04
  Ing. Eva Fraňová 2 654 € (20%) Solivarská 123/3 Bratislava 821 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.05.2011Noví spoločníci:
   Drahomíra Zamborská Bajkalská 12188/5B Bratislava 831 04
   Ing. Eva Fraňová Solivarská 123/3 Bratislava 821 03
   21.01.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Fraňo Solivarská 3 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 01.01.1993
   Ing. Miroslav Zamborský Bajkalská 12188/5B Bratislava III 831 04 Vznik funkcie: 01.01.1993
   20.01.2010Zrušeny predmety činnosti:
   faktoring a forfaiting
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Fraňo Solivarská 3 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 01.01.1993
   Ing. Miroslav Zamborský Bajkalská 12188/5B Bratislava III 831 04 Vznik funkcie: 01.01.1993
   16.05.2008Nové sidlo:
   Račianska 71 Bratislava III 831 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Zamborský Bajkalská 12188/5B Bratislava III 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Zamborský Bajkalská 12188/5B Bratislava III 831 04 Vznik funkcie: 01.01.1993
   15.05.2008Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 6 Bratislava 811 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Zamborský Šašovská 4 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Zamborský Šašovská 4 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 01.01.1993
   16.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Fraňo Solivarská 3 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 01.01.1993
   Ing. Miroslav Zamborský Šašovská 4 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 01.01.1993
   15.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Fraňo Solivarská 3 Bratislava 821 03
   Ing. Miroslav Zamborský Šašovská 4 Bratislava 851 06
   19.06.2001Nové predmety činnosti:
   opravy zlatníckych výrobkov
   výkup zlomkového zlata
   faktoring a forfaiting
   27.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ján Fraňo Solivarská 123/3 Bratislava 821 03
   Ing. Miroslav Zamborský Šašovská 4 Bratislava 851 06
   26.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Fraňo Solivarská 3 Bratislava 821 03
   Ing. Miroslav Zamborský Šašovská 4 Bratislava 851 06
   03.05.1995Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 6 Bratislava 811 09
   Nové predmety činnosti:
   výroba zlatníckych a šperkárskych predmetov, kovotepectvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Fraňo Solivarská 3 Bratislava 821 03
   Ing. Miroslav Zamborský Šašovská 4 Bratislava 851 06
   02.05.1995Zrušené sidlo:
   29. augusta 3 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Fraňo Solivarská 3 Bratislava 821 03
   Ing. Peter Kraut 29. augusta 3 Bratislava 811 07
   Ing. Miroslav Zamborský Šašovská 4 Bratislava 851 06
   11.07.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kraut 29. augusta 3 Bratislava 811 07
   07.12.1992Nové obchodné meno:
   AURUM TRADE CENTRE s.r.o. skrátene: A.T.C. s.r.o.
   Nové sidlo:
   29. augusta 3 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   obstarávateľská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Fraňo Solivarská 3 Bratislava 821 03
   Ing. Peter Kraut 29. augusta 3 Bratislava 811 07
   Ing. Miroslav Zamborský Šašovská 4 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Fraňo Solivarská 3 Bratislava 821 03
   Ing. Peter Kraut 29. augusta 3 Bratislava 811 07
   Ing. Miroslav Zamborský Šašovská 4 Bratislava 851 06