Vytvořte fakturu

KANKA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KANKA
IČO 31337333
TIN 2020335922
DIČ SK2020335922
Datum vytvoření 09 Prosinec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KANKA
Bárdošova 33
83312
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 311 417 €
Zisk -25 771 €
Kapitál 265 295 €
Vlastní kapitál -15 786 €
Kontaktní informace
Email kankapeter@zoznam.sk
Telefon(y) 0254774741, 0903700278
Mobile(y) +421903700278
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 193,210
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 42,698
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 42,698
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 38,150
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 4,548
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 150,296
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 53,278
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 53,278
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 53,278
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 37,077
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 37,077
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 37,077
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 59,941
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 59,941
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 216
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 216
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 193,210
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -41,557
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 36,230
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -59,320
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,194
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -60,514
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -25,771
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 234,767
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 36,450
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 35,106
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 35,106
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,344
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 98,398
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 93,939
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 93,939
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 637
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 688
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 760
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 988
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,386
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 622
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 622
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 99,297
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 311,417
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 311,417
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 311,355
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 62
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 328,507
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 70,193
D. Služby (účtová skupina 51) 203,517
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 25,540
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 18,896
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,628
4. Sociální náklady (527, 528) 16
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,999
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,201
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,201
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 16,278
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,779
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -17,090
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 37,645
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,482
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 6,728
2. Ostatní náklady (562A) 6,728
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 754
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,482
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -24,572
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,199
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,199
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -25,771
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31337333 TIN: 2020335922 DIČ: SK2020335922
 • Sídlo: KANKA, Bárdošova 33, 83312, Bratislava
 • Datum vytvoření: 09 Prosinec 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Kanka Šenkvická cesta 1716/2 Pezinok 902 01 01.08.2013
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Peter Kanka 5 312 € (80%) Šenkvická cesta 1716/2 Pezinok 902 01
  Dana Kanková 1 328 € (20%) Pezinok 902 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.08.2013Noví spoločníci:
   Dana Kanková Muškátová 3803/27 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kanka Šenkvická cesta 1716/2 Pezinok 902 01
   31.07.2013Zrušeny spoločníci:
   Dana Kanková Vrbová 8 Bratislava - mestská časť Vrakuňa
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kanka Šenkvická 2 Pezinok
   19.01.2000Nové sidlo:
   Bárdošova 33 Bratislava 833 12
   18.01.2000Zrušené sidlo:
   Bárdošova 30 Bratislava 831 01
   02.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kanka Šenkvická cesta 1716/2 Pezinok 902 01
   Dana Kanková Vrbová 8 Bratislava - mestská časť Vrakuňa
   01.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kanka Šenkvická 2 Pezinok
   Dana Kanková Vrbová 8 Bratislava - mestská časť Vrakuňa
   19.05.1995Nové obchodné meno:
   KANKA, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kanka Šenkvická 2 Pezinok
   Dana Kanková Vrbová 8 Bratislava - mestská časť Vrakuňa
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   18.05.1995Zrušené obchodné meno:
   Ing. Hulvan a Ing. Kanka spol. s r. o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vlastimír Hulvan Homolova 12 Bratislava
   Ing. Peter Kanka Šenkvická 2 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vlastimír Hulvan Homolova 12 Bratislava
   25.04.1995Nové sidlo:
   Bárdošova 30 Bratislava 831 01
   24.04.1995Zrušené sidlo:
   Bárdošova 33 Bratislava 833 12
   09.12.1992Nové obchodné meno:
   Ing. Hulvan a Ing. Kanka spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Bárdošova 33 Bratislava 833 12
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb, vykonávanie priemyslových, bytových a občianskych stavieb
   činnosť poradcov v investičnej výstavbe
   sprostredkovanie výkonu služieb
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   Noví spoločníci:
   Ing. Vlastimír Hulvan Homolova 12 Bratislava
   Ing. Peter Kanka Šenkvická 2 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vlastimír Hulvan Homolova 12 Bratislava
   Ing. Peter Kanka Šenkvická 2 Pezinok