Vytvořte fakturu

SLAVUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SLAVUS
IČO 31337414
TIN 2020325098
DIČ SK2020325098
Datum vytvoření 09 Prosinec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLAVUS
Nákovná 22
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 134 779 €
Zisk 7 317 €
Kapitál 66 196 €
Vlastní kapitál 21 172 €
Kontaktní informace
Email slavus@slavus.sk
webové stránky http://www.slavus.sk
Telefon(y) +421264462551, +421264462557
Fax(y) 0264462557
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 78,165
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 15,931
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -866
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 23,074
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 78,165
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 28,487
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 33,194
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 33,194
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,874
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -13,898
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7,317
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 49,678
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 49,019
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,078
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 838
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,178
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 35,925
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 659
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 134,779
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 133,408
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 1,296
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 75
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 124,763
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 85,959
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,012
C. Služby (účtová skupina 51) 16,905
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 16,732
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 345
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 810
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 10,016
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 27,828
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,556
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 21
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,535
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,555
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 8,461
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,144
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 7,317
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31337414 TIN: 2020325098 DIČ: SK2020325098
 • Sídlo: SLAVUS, Nákovná 22, 82106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 09 Prosinec 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Anton Suchoň Píniová 8 Bratislava 821 07 25.02.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Anton Suchoň 33 194 € (100%) Píniová 8 Bratislava 821 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.02.2009Nové sidlo:
   Nákovná 22 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Anton Suchoň Píniová 8 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Anton Suchoň Píniová 8 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 25.02.2009
   26.02.2009Zrušené sidlo:
   Drobného 27 Bratislava 841 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a odbyt zvlášť nebezpečných jedov
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Kopunec 132 Boldog 925 26
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kopunec 132 Boldog 925 26
   07.12.2004Nové sidlo:
   Drobného 27 Bratislava 841 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Kopunec 132 Boldog 925 26
   06.12.2004Zrušené sidlo:
   Mlynská dolina 7 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Martin Kopunec 132 Boldog 925 26
   Ing. Pavol Kopunec 132 Boldog 925 26
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Kopunec 132 Boldog 925 26 Vznik funkcie: 08.10.2002
   16.10.2002Nové predmety činnosti:
   výroba a odbyt jedov a žieravín okrem zvlášť nebezpečných
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Martin Kopunec 132 Boldog 925 26
   Ing. Pavol Kopunec 132 Boldog 925 26
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Martin Kopunec 132 Boldog 925 26 Vznik funkcie: 08.10.2002
   15.10.2002Zrušeny predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   výroba a odbyt jedov a žieravín s výnimkou zvlášť nebezpečných jedov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Kopunec 132 Boldog 925 26
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   18.09.2000Nové sidlo:
   Mlynská dolina 7 Bratislava 841 05
   Nové predmety činnosti:
   výroba a odbyt zvlášť nebezpečných jedov
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Kopunec 132 Boldog 925 26
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kopunec 132 Boldog 925 26
   17.09.2000Zrušené sidlo:
   Mlynská dolina 7 Bratislava 841 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   cestná motorová doprava - verejná cestná nákladná doprava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Kopunec 132 Boldog 925 26
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kopunec 132 Boldog 925 26
   18.11.1996Nové sidlo:
   Mlynská dolina 7 Bratislava 841 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Kopunec 132 Boldog 925 26
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   17.11.1996Zrušené sidlo:
   Vajnorská 140 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Kopunec 132 Boldog 925 26
   Ing. Nikita Vinogradov Furdekova 12 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Nikita Vinogradov Furdekova 12 Bratislava 851 03
   19.12.1995Nové sidlo:
   Vajnorská 140 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Kopunec 132 Boldog 925 26
   Ing. Nikita Vinogradov Furdekova 12 Bratislava 851 03
   18.12.1995Zrušené sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava 826 47
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Kopunec 132 Boldog 925 26
   Ing. Nikita Vinogradov Furdekova 12 Bratislava 851 03
   11.11.1994Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Kopunec 132 Boldog 925 26
   Ing. Nikita Vinogradov Furdekova 12 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kopunec 132 Boldog 925 26
   Ing. Nikita Vinogradov Furdekova 12 Bratislava 851 03
   10.11.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Gerek kpt. Rašu 35 Bratislava 841 01
   Dr. Rudolf Hanuljak Dunajská 11 Šamorín 931 01
   Ing. Pavol Kopunec 132 Boldog 925 26
   Ing. Jaroslav Murgaš Žitavská 11 Senec 903 01
   Ing. Vladislav Súkeník 150 Boldog 925 26
   Ing. Nikita Vinogradov Furdekova 12 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Gerek kpt. Rašu 35 Bratislava
   Dr. Rudolf Hanuljak Dunajská 11 Šamorín
   Ing. Vladislav Súkeník 150 Boldog
   10.10.1994Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Murgaš Žitavská 11 Senec 903 01
   Ing. Nikita Vinogradov Furdekova 12 Bratislava 851 03
   09.10.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Murgaš Žitavská 11 Senec 903 01
   Ing. Anton Trgo Pečnianska 31 Bratislava 851 01
   Ing. Nikita Vinogradov Furdekova 12 Bratislava 851 03
   09.12.1992Nové obchodné meno:
   SLAVUS s r. o.
   Nové sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava 826 47
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   cestná motorová doprava - verejná cestná nákladná doprava
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   výroba a odbyt jedov a žieravín s výnimkou zvlášť nebezpečných jedov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Gerek kpt. Rašu 35 Bratislava 841 01
   Dr. Rudolf Hanuljak Dunajská 11 Šamorín 931 01
   Ing. Pavol Kopunec 132 Boldog 925 26
   Ing. Jaroslav Murgaš Žitavská 11 Senec 903 01
   Ing. Vladislav Súkeník 150 Boldog 925 26
   Ing. Anton Trgo Pečnianska 31 Bratislava 851 01
   Ing. Nikita Vinogradov Furdekova 12 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľuboš Gerek kpt. Rašu 35 Bratislava
   Dr. Rudolf Hanuljak Dunajská 11 Šamorín
   Ing. Vladislav Súkeník 150 Boldog