Vytvořte fakturu

E V Y A N - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název E V Y A N
IČO 31337449
TIN 2020884712
DIČ SK2020884712
Datum vytvoření 09 Prosinec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo E V Y A N
Vtáčnik 3
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 937 457 €
Zisk 100 367 €
Kapitál 182 895 €
Vlastní kapitál 94 593 €
Kontaktní informace
Email evyan@evyan.sk
Telefon(y) 0254651317, 0220740526
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 223,958
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 8,219
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 8,219
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 8,219
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 200,241
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 40,702
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 36,051
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 36,051
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 4,000
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 65
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 586
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 159,539
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 107,585
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 51,954
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 15,498
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 498
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 15,000
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 223,958
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 136,942
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 29,604
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 29,604
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 100,367
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 86,766
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,646
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,646
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 72,848
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 54,927
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 54,927
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,970
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,974
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,977
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,753
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,753
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7,519
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 250
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 250
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 932,938
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 937,457
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 932,938
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,519
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 807,190
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 28,171
D. Služby (účtová skupina 51) 702,120
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 66,964
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 48,525
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 17,018
4. Sociální náklady (527, 528) 1,421
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 752
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,803
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,803
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,380
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 130,267
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 202,647
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 9
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,236
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 795
2. Ostatní náklady (562A) 795
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 439
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,227
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 129,040
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 28,673
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 28,673
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 100,367
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31337449 TIN: 2020884712 DIČ: SK2020884712
 • Sídlo: E V Y A N, Vtáčnik 3, 83101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 09 Prosinec 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. Ján Križka Vtáčnik 1 Bratislava 831 01 09.12.1992
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mgr. Ján Križka 6 640 € (100%) Vtáčnik 1 Bratislava 831 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.02.2014Nové sidlo:
   Vtáčnik 3 Bratislava 831 01
   Noví spoločníci:
   Mgr. Ján Križka Vtáčnik 1 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ján Križka Vtáčnik 1 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 09.12.1992
   24.02.2014Zrušené sidlo:
   Vtáčnik 3 Bratislava 810 00
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ján Križka Vtáčnik 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ján Križka Vtáčnik 1 Bratislava 810 00 Vznik funkcie: 09.12.1992
   14.06.2013Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Lekeš Mozolky 2569/54 Brno 616 00 Česká republika
   09.08.2007Noví spoločníci:
   Miroslav Lekeš Mozolky 2569/54 Brno 616 00 Česká republika
   21.07.2003Nové sidlo:
   Vtáčnik 3 Bratislava 810 00
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ján Križka Vtáčnik 1 Bratislava 810 00 Vznik funkcie: 09.12.1992
   20.07.2003Zrušené sidlo:
   Mliekárenská 8 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ján Križka Vtáčnik 1 Bratislava
   30.05.2001Noví spoločníci:
   Mgr. Ján Križka Vtáčnik 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   29.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Viliam Krčma H. Meličkovej 9 Bratislava
   Mgr. Eva Krčmová 324 Dunajská Lužná 900 42
   Mgr. Ján Križka Vtáčnik 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Viliam Krčma H. Meličkovej 9 Bratislava
   Mgr. Eva Krčmová 324 Dunajská Lužná 900 42
   19.01.2000Nové sidlo:
   Mliekárenská 8 Bratislava 821 09
   18.01.2000Zrušené sidlo:
   ul. Odbojárov 1 Bratislava 831 04
   29.05.1998Nové sidlo:
   ul. Odbojárov 1 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Viliam Krčma H. Meličkovej 9 Bratislava
   Mgr. Eva Krčmová 324 Dunajská Lužná 900 42
   Mgr. Ján Križka Vtáčnik 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Viliam Krčma H. Meličkovej 9 Bratislava
   Mgr. Eva Krčmová 324 Dunajská Lužná 900 42
   Mgr. Ján Križka Vtáčnik 1 Bratislava
   28.05.1998Zrušené sidlo:
   Mlynské nivy 61/A Bratislava 827 24
   Zrušeny spoločníci:
   Viliam Krčma H. Meličkovej 9 Bratislava
   Mgr. Eva Krčmová H. Meličkovej 9 Bratislava
   Mgr. Ján Križka Vtáčnik 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Viliam Krčma H. Meličkovej 9 Bratislava
   Mgr. Eva Krčmová H. Meličkovej 9 Bratislava
   Mgr. Ján Križka Vtáčnik 1 Bratislava
   27.02.1995Nové sidlo:
   Mlynské nivy 61/A Bratislava 827 24
   26.02.1995Zrušené sidlo:
   H. Meličkovej 9 Bratislava 841 25
   20.01.1994Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská a a nakladateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   nákup, predaj a prenájom motorových vozidiel
   agentúrna činnosť
   výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových a zvukovoobrazových záznamov a predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovoobrazových záznamov
   usporadúvanie divadelných, filmových a iných audiovizuálnych predstavení, koncertov, hudobných a tenečných vystúpení, výstav výtvarných diel, úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti, festivalov a prehliadok v oblasti kultúry a umenia
   Noví spoločníci:
   Mgr. Ján Križka Vtáčnik 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Viliam Krčma H. Meličkovej 9 Bratislava
   Mgr. Eva Krčmová H. Meličkovej 9 Bratislava
   Mgr. Ján Križka Vtáčnik 1 Bratislava
   19.01.1994Zrušeny predmety činnosti:
   Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti.
   Vydavateľská a nakladateľská činnosť.
   Reklamná a propagačná činnosť.
   Nákup, predaj a prenájom motorových vozidiel.
   Agentúrna činnosť.
   Výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových a zvukovoobrazových záznamov a predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovoobrazových záznamov.
   Usporadúvanie divadelných, filmových a iných audiovizuálnych predstavení, koncertov, hudobných a tanečných vystúpení, výstav výtvarných diel, úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti, festivalov a prehliadok v oblasti kultúry a umenia
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ján Križka Vtáčnik 1 Bratislava
   Eva Sklenárová Plickova 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Viliam Krčma H. Meličkovej 9 Bratislava
   Mgr. Eva Krčmová H. Meličkovej 9 Bratislava
   Mgr. Ján Križka Vtáčnik 1 Bratislava
   Eva Sklenárová Plickova 5 Bratislava
   26.05.1993Nové obchodné meno:
   E V Y A N spol. s r.o.
   25.05.1993Zrušené obchodné meno:
   ART MEDIA spol. s r. o.
   09.12.1992Nové obchodné meno:
   ART MEDIA spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   H. Meličkovej 9 Bratislava 841 25
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti.
   Vydavateľská a nakladateľská činnosť.
   Reklamná a propagačná činnosť.
   Nákup, predaj a prenájom motorových vozidiel.
   Agentúrna činnosť.
   Výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových a zvukovoobrazových záznamov a predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovoobrazových záznamov.
   Usporadúvanie divadelných, filmových a iných audiovizuálnych predstavení, koncertov, hudobných a tanečných vystúpení, výstav výtvarných diel, úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti, festivalov a prehliadok v oblasti kultúry a umenia
   Noví spoločníci:
   Viliam Krčma H. Meličkovej 9 Bratislava
   Mgr. Eva Krčmová H. Meličkovej 9 Bratislava
   Mgr. Ján Križka Vtáčnik 1 Bratislava
   Eva Sklenárová Plickova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Viliam Krčma H. Meličkovej 9 Bratislava
   Mgr. Eva Krčmová H. Meličkovej 9 Bratislava
   Mgr. Ján Križka Vtáčnik 1 Bratislava
   Eva Sklenárová Plickova 5 Bratislava