Vytvořte fakturu

SORETA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SORETA
IČO 31337481
TIN 2020350464
DIČ SK2020350464
Datum vytvoření 10 Prosinec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SORETA
Konečná 8
90028
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 162 841 €
Zisk 4 303 €
Kapitál 770 682 €
Vlastní kapitál 15 868 €
Kontaktní informace
Email soreta@soreta.sk
Telefon(y) 0250239176, 0255422332, 0255424296, 0255566536, 0262315689, 0262319184
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 652,968
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 567,295
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 567,295
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 115,550
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 389,888
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 61,857
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 85,673
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 6,857
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 6,857
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 75,626
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 72,366
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 72,366
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,260
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,190
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,670
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 520
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 652,968
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 20,171
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 8,565
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 97,452
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -88,887
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,303
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 632,797
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,712
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,712
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 249,058
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 381,027
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 19,245
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 19,245
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 361,275
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 341
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 160
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 162,841
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 162,841
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 23,899
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 138,842
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 100
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 140,358
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 17,752
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 49,215
D. Služby (účtová skupina 51) 39,300
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 7,630
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 5,617
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,979
4. Sociální náklady (527, 528) 34
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 788
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 24,780
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 24,780
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 893
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 22,483
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 56,474
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 16,966
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 10,772
2. Ostatní náklady (562A) 10,772
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,194
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -16,966
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,517
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,214
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,214
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,303
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31337481 TIN: 2020350464 DIČ: SK2020350464
 • Sídlo: SORETA, Konečná 8, 90028, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Prosinec 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ján Šeminský Vígľašská Huta 126 Vígľašská Huta-Kalinka 962 25 30.07.1998
  Stanislava Šeminská Konečná 8 Zálesie 900 28 05.09.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ján Šeminský 3 320 € (50%) Vígľašská Huta 126 Vígľašská Huta-Kalinka 962 25
  Stanislava Šeminská 3 320 € (50%) Konečná 8 Zálesie 900 28
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.10.2014Nové sidlo:
   Konečná 8 Zálesie 900 28
   Noví spoločníci:
   Stanislava Šeminská Konečná 8 Zálesie 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Stanislava Šeminská Konečná 8 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 05.09.2014
   28.10.2014Zrušené sidlo:
   Mamateyova 32 Bratislava 851 04
   05.02.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Dagmar Šeminská Röntgenova 4 Bratislava
   09.08.2013Zrušeny predmety činnosti:
   leasing motorových vozidiel a technologických zariadení
   25.07.2000Noví spoločníci:
   Ján Šeminský Vígľašská Huta 126 Vígľašská Huta-Kalinka 962 25
   Nový štatutárny orgán:
   Dagmar Šeminská Röntgenova 4 Bratislava
   24.07.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Emil Barlok Martinengova 4878/8 Bratislava
   Ján Šeminský Jungmannova 1171/14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Emil Barlok Martinengova 4878/8 Bratislava
   Robert Iliť Svidnícka 107/21 Bratislava
   30.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Emil Barlok Martinengova 4878/8 Bratislava
   Ján Šeminský Jungmannova 1171/14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Šeminský Vígľašská Huta 126 Vígľašská Huta-Kalinka 962 25
   Ing. Emil Barlok Martinengova 4878/8 Bratislava
   Robert Iliť Svidnícka 107/21 Bratislava
   29.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Emil Barlok Vígľašská 4 Bratislava
   Ján Šeminský Jungmannova 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Emil Barlok Vígľašská 4 Bratislava
   Ján Šeminský Jungmannova 14 Bratislava
   24.03.1995Nové predmety činnosti:
   leasing motorových vozidiel a technologických zariadení
   10.12.1992Nové obchodné meno:
   SORETA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mamateyova 32 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho ďalšieho predaja a jeho predaj, s výnimkou predaja (tovaru), ktorý nie je voľnou živnosťou
   sprostredkovanie obchodu, obchodné zastupovanie a zariaďoavnie obchodných záležitostí iných podnikateľských subjektov
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti nehnuteľností
   flexotlač a tamponová tlač
   návrh, výroba a rozširovanie propagačného materiálu a rôznych nosičov reklamy-reklamná a propagačná činnosť
   výroba obalov
   Noví spoločníci:
   Ing. Emil Barlok Vígľašská 4 Bratislava
   Ján Šeminský Jungmannova 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Emil Barlok Vígľašská 4 Bratislava
   Ján Šeminský Jungmannova 14 Bratislava