Vytvořte fakturu

VATAR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VATAR
IČO 31337490
TIN 2020343413
DIČ SK2020343413
Datum vytvoření 08 Prosinec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VATAR
Sabinovská 11
82106
Bratislava
Financial information
Kapitál 47 493 €
Vlastní kapitál 4 586 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 47,493
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,835
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,835
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,835
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 45,658
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 3,319
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 3,319
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 39,357
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 27,132
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,132
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 12,225
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,982
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,584
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 398
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 47,493
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,586
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,627
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,627
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 16
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 16
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -2,057
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 7,242
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -9,299
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 42,907
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,314
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 645
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 669
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 41,593
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 20,220
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,220
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 20,281
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 511
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 393
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 188
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4248996.tif
Date of updating data: 25.06.2015