Vytvořte fakturu

FARLESK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.10.2015
Basic information
Obchodní název FARLESK
IČO 31337538
TIN 2020328739
DIČ SK2020328739
Datum vytvoření 09 Prosinec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FARLESK
Mierová 228
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 796 377 €
Zisk -24 219 €
Kapitál 254 161 €
Vlastní kapitál 33 425 €
Kontaktní informace
Email farlesk@slovanet.sk
webové stránky http://www.farlesk.sk
Telefon(y) +421243191190, +421243191101
Fax(y) 0243191101
Date of updating data: 02.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 257,829
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 33,197
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 33,197
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 888
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 32,309
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 222,082
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 216,517
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 154
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 216,363
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 714
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 714
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 714
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 4,851
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 4,851
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,550
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,550
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 257,829
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -16,915
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -24,219
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 274,744
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,776
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,776
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 248,594
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 230,990
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 230,990
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,913
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,043
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,648
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 23,374
Date of updating data: 02.10.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,796,377
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,794,727
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 250
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,400
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,809,181
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,403,329
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 56,277
D. Služby (účtová skupina 51) 201,449
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 126,772
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 89,585
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 32,032
4. Sociální náklady (527, 528) 5,155
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,782
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 16,094
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 16,094
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,478
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -12,804
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 133,922
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,536
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,603
2. Ostatní náklady (562A) 1,603
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,932
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,535
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -21,339
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -24,219
Date of updating data: 02.10.2015
Date of updating data: 02.10.2015
 • IČO :31337538 TIN: 2020328739 DIČ: SK2020328739
 • Sídlo: FARLESK, Mierová 228, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 09 Prosinec 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Monika Marčanová Pri Kockách 17 Limbach 900 91 09.12.1992
  Milan Marčan Pri Kockách 17 Limbach 900 91 18.05.1993
  Jana Marcišová Hrachová 16/B Bratislava-Ružinov 821 05 17.01.2013
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Monika Marčanová 1 727 € (26%) Pri Kockách 17 Limbach 900 91
  Milan Marčan 1 660 € (25%) Pri Kockách 17 Limbach 900 91
  Jana Marcišová 1 992 € (30%) Hrachová 16/B Bratislava-Ružinov 821 05
  Rastislav Marčan 1 261 € (19%) Bratislava-Ružinov 821 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.10.2015Nové obchodné meno:
   FARLESK spol. s r. o.
   01.02.2013Noví spoločníci:
   Rastislav Marčan Hrachová 16697/16C Bratislava-Ružinov 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Jana Marcišová Hrachová 16/B Bratislava-Ružinov 821 05 Vznik funkcie: 17.01.2013
   01.12.2011Nový štatutárny orgán:
   Monika Marčanová Pri Kockách 17 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 09.12.1992
   Milan Marčan Pri Kockách 17 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 18.05.1993
   20.10.2009Noví spoločníci:
   Jana Marcišová Hrachova 16/B Bratislava 821 05
   07.10.1998Noví spoločníci:
   Monika Marčanová Pri Kockách 17 Limbach 900 91
   Milan Marčan Pri Kockách 17 Limbach 900 91
   08.04.1997Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja maloobchod, veľkoobchod
   18.05.1993Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   09.12.1992Nové sidlo:
   Mierová 228 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj maliarskych a natieračských potrieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb