Vytvořte fakturu

Perfetti Van Melle Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Perfetti Van Melle Slovakia
IČO 31337694
TIN 2020291427
DIČ SK2020291427
Datum vytvoření 26 Listopad 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Perfetti Van Melle Slovakia
Gorkého 3
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 051 054 €
Zisk 114 820 €
Kapitál 846 144 €
Vlastní kapitál 48 499 €
Kontaktní informace
Email zdena.rozloznikova@cz.pvmgrp.com
Telefon(y) 0244455006, 0244016335
Fax(y) 0244455010
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 566,737
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 564,560
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 11,344
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 11,344
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 2,683
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 2,683
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 364,711
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 364,371
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 364,371
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 340
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 185,822
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 556
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 185,266
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,177
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 177
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 2,000
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 566,737
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 163,321
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,547,235
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,547,235
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 38,717
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 38,717
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 10,180
2. Ostatní fondy (427, 42X) 10,180
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,547,631
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 367,423
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,915,054
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 114,820
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 403,416
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 9,548
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 9,548
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 235,371
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 176,223
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 115,177
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 61,046
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,726
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,815
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 43,607
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 158,497
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 158,497
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,051,054
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,041,757
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,297
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,862,455
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,571,513
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 50,637
D. Služby (účtová skupina 51) 931,047
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 262,854
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 188,519
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 66,529
4. Sociální náklady (527, 528) 7,806
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 799
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -60,386
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 105,991
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 188,599
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 488,560
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 28
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 14
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 14
XII. Kurzové zisky (663) 14
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,564
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 428
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,136
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,536
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 187,063
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 72,243
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 61,454
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 10,789
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 114,820
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31337694 TIN: 2020291427 DIČ: SK2020291427
 • Sídlo: Perfetti Van Melle Slovakia, Gorkého 3, 81101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Listopad 1992
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Van Melle International Trust B.V. 1 547 235 € (100%) Breda 4815HK Holandské kráľovstvo
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.02.2013Nové sidlo:
   Gorkého 3 Bratislava-Staré Mesto 811 01
   06.02.2013Zrušené sidlo:
   Odborárska 3 Bratislava 831 02
   22.05.2012Nový štatutárny orgán:
   Cornelis de Waard Kalmthoutsebaan 30 Wernhout 4884 MH Holandské kráľovstvo Vznik funkcie: 24.04.2012
   21.05.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Rossano Cabrino Via Vercelli 68 Motta dei Conti Talianska republika Vznik funkcie: 06.11.2007
   28.11.2007Nový štatutárny orgán:
   Rossano Cabrino Via Vercelli 68 Motta dei Conti Talianska republika Vznik funkcie: 06.11.2007
   27.11.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Jiří Straškrába Plzeňská 83 Králův Dvůr 267 01 Česká republika Vznik funkcie: 01.09.2004
   20.04.2005Noví spoločníci:
   Van Melle International Trust B.V. Zoete Inval 20 Breda 4815HK Holandské kráľovstvo
   19.04.2005Zrušeny spoločníci:
   Perfetti Van Melle Czech Republic, s.r.o. Pod Křížkem 2/1773 Praha 4 Česká republika
   01.09.2004Nový štatutárny orgán:
   Jiří Straškrába Plzeňská 83 Králův Dvůr 267 01 Česká republika Vznik funkcie: 01.09.2004
   31.08.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Victor Johannes van Baal Grauwe Gans 4 Uithoorn 1423 PR Holandsko dlhodobý pobyt na území SR : Kúpeľná 31/7 Bratislava Vznik funkcie: 01.06.2000
   12.02.2004Noví spoločníci:
   Perfetti Van Melle Czech Republic, s.r.o. Pod Křížkem 2/1773 Praha 4 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Victor Johannes van Baal Grauwe Gans 4 Uithoorn 1423 PR Holandsko dlhodobý pobyt na území SR : Kúpeľná 31/7 Bratislava Vznik funkcie: 01.06.2000
   11.02.2004Zrušeny spoločníci:
   VDG spol. s r.o. Jižní náměstí 10/969 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Victor Johannes van Baal Grauwe Gans 4 Uithoorn 1423 PR Holandsko dlhodobý pobyt na území SR : Kúpeľná 31/7 Bratislava
   27.09.2001Nové obchodné meno:
   Perfetti Van Melle Slovakia, s.r.o.
   26.09.2001Zrušené obchodné meno:
   VDG - B, spol. s r.o.
   27.03.2001Nový štatutárny orgán:
   Victor Johannes van Baal Grauwe Gans 4 Uithoorn 1423 PR Holandsko dlhodobý pobyt na území SR : Kúpeľná 31/7 Bratislava
   26.03.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Vítězslav Pečínka Bítovská 1210 Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Krčméryho 3479/19 Bratislava
   13.09.2000Nové sidlo:
   Odborárska 3 Bratislava 831 02
   12.09.2000Zrušené sidlo:
   Majakovského 5 Bratislava 811 04
   21.06.1999Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Vítězslav Pečínka Bítovská 1210 Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Krčméryho 3479/19 Bratislava
   17.09.1998Noví spoločníci:
   VDG spol. s r.o. Jižní náměstí 10/969 Praha Česká republika
   16.09.1998Zrušeny spoločníci:
   V.D.G. spol. s r.o. Na Dionýsce 7 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Blahutová Karloveská 25 Bratislava
   14.04.1994Nové sidlo:
   Majakovského 5 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Zuzana Blahutová Karloveská 25 Bratislava
   13.04.1994Zrušené sidlo:
   Partizánska 31 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Michal Bauer Hrusická 2516 Praha Česká republika
   JUDr. Vítězslav Pečínka Bítovská 1210 Praha Česká republika
   26.11.1992Nové obchodné meno:
   VDG - B, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Partizánska 31 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru, v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   V.D.G. spol. s r.o. Na Dionýsce 7 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Michal Bauer Hrusická 2516 Praha Česká republika
   JUDr. Vítězslav Pečínka Bítovská 1210 Praha Česká republika