Vytvořte fakturu

NIMAG - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název NIMAG
IČO 31337775
TIN 2020343391
DIČ SK2020343391
Datum vytvoření 14 Prosinec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NIMAG
Prievozská 4/B
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 638 904 €
Zisk -82 085 €
Kapitál 1 863 533 €
Vlastní kapitál 672 675 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421255568102
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,309,359
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 210,782
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 210,782
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 210,782
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,089,164
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 194,993
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 194,993
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 663,531
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 564,641
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 564,641
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 3,360
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 95,396
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 134
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 230,640
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 816
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 229,824
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 9,413
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 9,413
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,309,359
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 590,590
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 498
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 498
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 665,537
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 665,537
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -82,085
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 718,678
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 51,842
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 592
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 51,250
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 653,074
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 606,471
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 606,471
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,983
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,648
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,392
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 32,580
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 13,762
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 13,762
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 91
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 91
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 637,363
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 638,904
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 581,406
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 55,959
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 600
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 939
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 711,914
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 368,499
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 23,953
D. Služby (účtová skupina 51) 95,318
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 185,016
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 138,151
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 43,524
4. Sociální náklady (527, 528) 3,341
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,725
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,090
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,090
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 15,366
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,947
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -73,010
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 149,595
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 48
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5
XII. Kurzové zisky (663) 43
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,243
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,141
2. Ostatní náklady (562A) 2,141
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 807
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,295
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,195
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -79,205
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -82,085
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31337775 TIN: 2020343391 DIČ: SK2020343391
 • Sídlo: NIMAG, Prievozská 4/B, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Prosinec 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ľubomír Magula Pod záhradami 24 Bratislava 841 01 01.04.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ľubomír Magula 6 640 € (100%) Pod záhradami 24 Bratislava 841 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.01.2012Zrušeny spoločníci:
   Karl Heinz Nimianu Am Ährenfeld 6a München Spolková republika Nemecko
   01.04.2010Nové sidlo:
   Prievozská 4/B Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Magula Pod záhradami 24 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Magula Pod záhradami 24 Bratislava 841 01
   31.03.2010Zrušené sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Magula Kpt. J. Rašu 33 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Magula Kpt. J. Rašu 33 Bratislava
   26.10.2000Nové sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Magula Kpt. J. Rašu 33 Bratislava
   25.10.2000Zrušené sidlo:
   Štefana Králika 14 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Magula Štefana Králika 14 Bratislava
   26.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Magula Kpt. J. Rašu 33 Bratislava
   Karl Heinz Nimianu Am Ährenfeld 6a München Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Magula Štefana Králika 14 Bratislava
   25.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Magula Štefana Králika 14 Bratislava
   Karl Heinz Nimianu Johan Langmantel Str. 1 Neuried SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Magula Štefana Králika 14 Bratislava
   03.01.1994Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Magula Štefana Králika 14 Bratislava
   Karl Heinz Nimianu Johan Langmantel Str. 1 Neuried SRN
   02.01.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Magula Štefana Králika 14 Bratislava
   14.12.1992Nové obchodné meno:
   NIMAG, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Štefana Králika 14 Bratislava 841 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   poradenstvo v oblasti zdravotníckej techniky a elektrotechniky
   nákup a predaj spotrebného a priemyselného tovaru a prístrojov pre zdravotníctvo
   opravy lekárskych prístrojov, nástrojov a zdravotníckych potrieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Magula Štefana Králika 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľubomír Magula Štefana Králika 14 Bratislava