Vytvořte fakturu

B & B Trading - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název B & B Trading
IČO 31337937
TIN 2020297587
DIČ SK2020297587
Datum vytvoření 14 Prosinec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo B & B Trading
Vinohradnícka 3
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 595 951 €
Zisk -8 670 €
Kontaktní informace
Email bbtrading@bbtrading.sk
Telefon(y) 0245259638, 0245259640
Fax(y) 0245259638
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 348,180
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 8,811
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 8,811
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 8,811
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 339,369
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 205,540
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 205,540
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 56,221
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 35,850
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 35,850
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ -7,183
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,598
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 24,956
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 77,608
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,585
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 74,023
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 348,180
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 264,280
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 3
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,357
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,357
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 262,951
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 349,674
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -86,723
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8,670
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 83,900
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 6,312
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 6,312
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 75,588
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 46,604
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 46,604
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 13,500
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,131
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,380
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,001
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -28
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 500
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 500
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,500
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 594,043
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 595,951
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 293,898
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 300,145
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,908
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 599,384
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 234,744
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 9,493
D. Služby (účtová skupina 51) 157,886
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 189,118
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 139,254
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 48,747
4. Sociální náklady (527, 528) 1,117
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,316
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,639
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,639
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,188
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,433
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 191,920
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 53
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 6
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 47
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,289
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 35
2. Ostatní náklady (562A) 35
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,254
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,236
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -8,669
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -8,670
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31337937 TIN: 2020297587 DIČ: SK2020297587
 • Sídlo: B & B Trading, Vinohradnícka 3, 82106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Prosinec 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Milan Novák Černyševského 1 Bratislava 19.03.1999
  Wolfgang Bendler Ravensteinstrasse 8 Berlín 126 23 Nemecká spolková republika 03.04.2013
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Milan Novák 3 320 € (50%) Černyševského 1 Bratislava
  Wolfgang Bendler 3 320 € (50%) Ravensteinstrasse 8 Berlín 126 23 Nemecká spolková republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.04.2013Nové obchodné meno:
   B & B Trading spol. s r. o.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Wolfgang Bendler Ravensteinstrasse 8 Berlín 126 23 Nemecká spolková republika Vznik funkcie: 03.04.2013
   24.04.2013Zrušené obchodné meno:
   "B & B Trading spol. s r.o."
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   05.11.2009Noví spoločníci:
   Milan Novák Černyševského 1 Bratislava 851 01
   04.11.2009Zrušeny spoločníci:
   Milan Novák Černyševského 1 Bratislava
   19.03.1999Nové obchodné meno:
   "B & B Trading spol. s r.o."
   Nové sidlo:
   Vinohradnícka 3 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Milan Novák Černyševského 1 Bratislava
   Wolfgang Bendler Ravensteinstrasse 8 Berlín 126 23 Nemecká spolková republika
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Novák Černyševského 1 Bratislava
   18.03.1999Zrušené obchodné meno:
   B & B Trading spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Lamačská 8 Bratislava 817 14
   Zrušeny spoločníci:
   Milan Novák Černyševského 1 Bratislava
   Wolfgang Bendler Eric - Baronweg 8 - 10 Berlín 1147 Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Novák
   14.12.1992Nové obchodné meno:
   B & B Trading spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lamačská 8 Bratislava 817 14
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchod s tovarom všetkého druhu, zvlášť s kancelárskym tovarom, spotrebným tovarom, výpočtovou technikou, spojovacou technikou
   sprostredkovateľská činnosť s tovarom všetkého druhu, dovoz a vývoz tovaru, ktorý podľa platných právnych predpisov nevyžadu- je žiadne povolenie, služby zákazníkom
   leasing kancelárskeho tovaru, výpočtovej techniky
   poradenská a konzultačná činnosť v obchodnej oblasti
   záručný a pozáručný servis
   Noví spoločníci:
   Milan Novák Černyševského 1 Bratislava
   Wolfgang Bendler Eric - Baronweg 8 - 10 Berlín 1147 Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Milan Novák