Vytvořte fakturu

AUTO - SLUŽBY 4 x 4 - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AUTO - SLUŽBY 4 x 4
IČO 31337945
TIN 2020328750
DIČ SK2020328750
Datum vytvoření 26 Prosinec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AUTO - SLUŽBY 4 x 4
Hradská 38
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 488 327 €
Zisk 2 831 €
Kapitál 422 004 €
Vlastní kapitál 146 787 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0245527584
Mobile(y) 0903428250, 0903447474, 0903644737
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 25,449
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 25,449
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 18,420
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 380,544
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 222,909
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 27,147
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 129,636
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 405,993
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 149,904
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 139,770
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,831
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 256,089
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,472
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 212,476
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 164,494
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 9,177
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 28,825
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 9,980
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 330
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 41,811
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 488,327
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 479,847
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,050
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,430
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 471,605
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 282,680
C. Služby (účtová skupina 51) 127,498
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 34,608
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,898
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 9,387
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 7,117
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,417
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 16,722
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 69,669
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 10,482
M. Úrokové náklady (562) 7,890
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 21
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,571
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -10,482
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,240
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 3,409
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,831
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31337945 TIN: 2020328750 DIČ: SK2020328750
 • Sídlo: AUTO - SLUŽBY 4 x 4, Hradská 38, 82107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Prosinec 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Kamil István 454 Jakubov 900 63 15.01.2001
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Kamil István 13 280 € (100%) 454 Jakubov 900 63
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.12.2004Nový štatutárny orgán:
   Kamil István 454 Jakubov 900 63 Vznik funkcie: 15.01.2001
   29.12.2004Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Šrenkel Tbiliská 7 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Šrenkel Tbiliská 7 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 26.12.1992
   Kamil István 454 Jakubov 900 63 Vznik funkcie: 15.01.2001
   29.09.2004Noví spoločníci:
   Kamil István 454 Jakubov 900 63
   Jaroslav Šrenkel Tbiliská 7 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Šrenkel Tbiliská 7 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 26.12.1992
   Kamil István 454 Jakubov 900 63 Vznik funkcie: 15.01.2001
   28.09.2004Zrušeny spoločníci:
   Kamil István 454 Jakubov 900 63
   Ing. Marián Pilárik Jaskový rad 205 Bratislava
   Jaroslav Šrenkel Jurkovičova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Kamil István 454 Jakubov 900 63
   Jaroslav Šrenkel Jurkovičova 1 Bratislava
   22.02.2001Noví spoločníci:
   Kamil István 454 Jakubov 900 63
   Ing. Marián Pilárik Jaskový rad 205 Bratislava
   Jaroslav Šrenkel Jurkovičova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Kamil István 454 Jakubov 900 63
   Jaroslav Šrenkel Jurkovičova 1 Bratislava
   21.02.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Pilárik Jaskový rad 205 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marián Pilárik Jaskový rad 205 Bratislava
   23.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Marián Pilárik Jaskový rad 205 Bratislava
   22.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Pilárik Jaskový rad 205 Bratislava
   06.03.1995Noví spoločníci:
   Ing. Marián Pilárik Jaskový rad 205 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   05.03.1995Zrušeny spoločníci:
   Milan Galik Jedľova 1 Bratislava
   Ing. Marián Pilárik Jaskový rad 205 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Galik Jedľova 1 Bratislava
   26.11.1992Nové obchodné meno:
   AUTO - SLUŽBY 4 x 4 s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hradská 38 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   požičiavanie automobilov a prívesov
   opravy motorových vozidiel a prívesov
   nákup a predaj nových a ojazdených motorových vozidiel a prívesov, autopríslušenstva náhradných dielov, servisnej techniky, literatúry a automobilových modelov
   sprostredkovanie obchodnej činnosti
   Noví spoločníci:
   Milan Galik Jedľova 1 Bratislava
   Ing. Marián Pilárik Jaskový rad 205 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Galik Jedľova 1 Bratislava
   Ing. Marián Pilárik Jaskový rad 205 Bratislava