Vytvořte fakturu

"FRIVA Enterprises Co. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.12.2016
Basic information
Obchodní název "FRIVA Enterprises Co.
Stav V likvidaci
IČO 31338020
TIN 2020299864
DIČ SK2020299864
Datum vytvoření 14 Prosinec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo "FRIVA Enterprises Co.
Turčianska 16
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 47 894 €
Zisk -38 520 €
Kapitál 124 927 €
Vlastní kapitál -67 237 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421254771713
Mobile(y) +421911439255
Fax(y) 02547888030
Date of updating data: 09.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 76,847
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 47,189
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 47,189
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 47,189
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 29,349
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 28,917
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 28,917
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 145
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 145
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 145
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 287
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 240
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 47
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 309
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 309
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 76,847
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -144,592
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -113,375
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -113,375
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -38,520
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 221,439
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 10
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 10
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 8,820
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 212,305
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,011
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,011
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 207,662
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 897
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 592
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,143
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 304
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 304
Date of updating data: 09.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 44,207
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 47,894
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 43,992
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 215
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,400
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,287
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 83,787
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 37,790
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 9,821
D. Služby (účtová skupina 51) 11,889
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 19,469
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 13,922
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,765
4. Sociální náklady (527, 528) 782
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,841
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,977
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -35,893
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -15,293
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,667
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,166
2. Ostatní náklady (562A) 1,166
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 501
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,667
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -37,560
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -38,520
Date of updating data: 09.12.2016
Date of updating data: 09.12.2016
 • IČO :31338020 TIN: 2020299864 DIČ: SK2020299864
 • Sídlo: "FRIVA Enterprises Co., Turčianska 16, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Prosinec 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  PhDr. Karin Friedlová Bajzova 5309/15 Bratislava- Ružinov 821 08 28.10.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  PhDr. Karin Friedlová 6 640 € (100%) Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.12.2016Nové obchodné meno:
   "FRIVA Enterprises Co., s.r.o." v likvidácii
   19.07.2016Nové sidlo:
   Turčianska 16 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
   26.09.2013Noví spoločníci:
   PhDr. Karin Friedlová Bajzova 5309/15 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   PhDr. Karin Friedlová Bajzova 5309/15 Bratislava- Ružinov 821 08 Vznik funkcie: 28.10.1996
   14.12.1992Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   zahranično - obchodná činnosť, spočívajúca v exporte a importe tovarov