Vytvořte fakturu

ALCOR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ALCOR
IČO 31338097
TIN 2020297092
DIČ SK2020297092
Datum vytvoření 30 Listopad 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALCOR
Vajanského nábrežie 9
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 72 591 €
Zisk 11 843 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421911311013
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 109,873
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 90,899
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 18,974
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 109,873
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 20,322
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 232,600
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,414
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -232,174
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 11,843
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 89,551
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 89,551
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 118
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,719
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,530
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 85,184
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 72,591
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 72,591
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 59,788
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 19,467
C. Služby (účtová skupina 51) 15,054
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 24,787
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 197
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 283
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 12,803
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 38,070
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 12,803
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 11,843
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015