Vytvořte fakturu

RYAL PRINT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název RYAL PRINT
IČO 31338135
TIN 2020294958
DIČ SK2020294958
Datum vytvoření 16 Prosinec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RYAL PRINT
Hlavná 10
90029
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 218 771 €
Zisk -8 586 €
Kapitál 202 222 €
Vlastní kapitál 128 265 €
Kontaktní informace
Email ryal@stonline.sk
Telefon(y) 0245914137, 0245914401
Fax(y) 0245914401
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 53,551
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 53,551
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 567
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 132,271
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 41,432
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 243
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 87,231
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 185,822
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 119,679
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 120,962
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -8,586
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 66,143
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 65,105
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 23,904
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,772
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 8,790
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 30,639
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,038
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 218,771
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 218,771
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 226,162
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 78,883
C. Služby (účtová skupina 51) 77,724
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 61,352
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,417
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 6,036
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) -5,183
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,933
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -7,391
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 62,164
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 6
X. Úrokové výnosy (662) 6
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 240
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 240
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -234
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -7,625
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 961
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -8,586
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31338135 TIN: 2020294958 DIČ: SK2020294958
 • Sídlo: RYAL PRINT, Hlavná 10, 90029, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Prosinec 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jaroslav Orlíček Topoľová 799/14 Nová Dedinka-Nová Ves pri Dunaji 900 29 28.05.2001
  Jozef Kováč Tomášovská 47 Nová Dedinka 900 29 28.05.2001
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jaroslav Orlíček 3 319 € (50%) Topoľová 799/14 Nová Dedinka-Nová Ves pri Dunaji 900 29
  Jozef Kováč 3 319 € (50%) Tomášovská 47 Nová Dedinka 900 29
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.05.2001Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Orlíček Topoľová 799/14 Nová Dedinka-Nová Ves pri Dunaji 900 29
   Jozef Kováč Tomášovská 47 Nová Dedinka 900 29
   27.05.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Kováč Tomášovská 27 Nová Dedinka
   Jaroslav Orlíček Grösslingova 54 Bratislava
   16.12.1998Nové sidlo:
   Hlavná 10 Nová Dedinka 900 29
   15.12.1998Zrušené sidlo:
   Grösslingova 54 Bratislava 811 09
   09.07.1998Noví spoločníci:
   Jaroslav Orlíček Topoľová 799/14 Nová Dedinka-Nová Ves pri Dunaji 900 29
   Jozef Kováč Tomášovská 47 Nová Dedinka 900 29
   08.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozef Kováč Tomášovská 27 Nová Dedinka
   Jaroslav Orlíček Grösslingova 54 Bratislava
   16.12.1992Nové obchodné meno:
   RYAL PRINT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Grösslingova 54 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   polygrafická činnosť a poradenská činnosť s ňou súvisiaca
   vydavateľská činnosť
   grafický design
   nákup tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek
   Noví spoločníci:
   Jozef Kováč Tomášovská 27 Nová Dedinka
   Jaroslav Orlíček Grösslingova 54 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Kováč Tomášovská 27 Nová Dedinka
   Jaroslav Orlíček Grösslingova 54 Bratislava