Vytvořte fakturu

WORLD EXCELENT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název WORLD EXCELENT
IČO 31338194
TIN 2020317288
DIČ SK2020317288
Datum vytvoření 16 Prosinec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo WORLD EXCELENT
Skerličova 13
84103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 65 746 €
Zisk -2 232 €
Kapitál 31 465 €
Vlastní kapitál 9 016 €
Kontaktní informace
Email office@world-excellent.sk
Telefon(y) 0905639037, 0948639037
Mobile(y) 0905639037, 0948639037
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 33,968
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33,605
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 426
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 426
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,050
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,992
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,992
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 58
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 31,129
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 674
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 30,455
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 363
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 363
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 33,968
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,784
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,642
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,642
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -265
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -265
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,232
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 27,184
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 301
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 301
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 24,628
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 909
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 909
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 17,495
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,500
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 960
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,828
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -64
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,255
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,255
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 65,389
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 65,746
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 42,568
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 22,821
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 357
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 66,812
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 36,888
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,346
D. Služby (účtová skupina 51) 12,396
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 15,433
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 11,221
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,689
4. Sociální náklady (527, 528) 523
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 243
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 506
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,066
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 14,759
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 209
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 209
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -206
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,272
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,232
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31338194 TIN: 2020317288 DIČ: SK2020317288
 • Sídlo: WORLD EXCELENT, Skerličova 13, 84103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Prosinec 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Svetozár Suško Studenohorská 2077/34 Bratislava 841 03 22.06.2007
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Svetozár Suško 6 639 € (100%) Studenohorská 2077/34 Bratislava 841 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.11.2012Nové sidlo:
   Skerličova 13 Bratislava 841 03
   20.11.2012Zrušené sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 827 10
   08.08.2007Nový štatutárny orgán:
   Svetozár Suško Studenohorská 2077/34 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 22.06.2007
   07.08.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Suško Donnerova 15 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Suško Donnerova 15 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 16.12.1992
   15.08.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Suško Donnerova 15 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 16.12.1992
   14.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Suško Donnerova 15 Bratislava 841 05
   02.12.1998Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Svetozár Suško Studenohorská 34 Bratislava 841 03
   Ing. Peter Suško Donnerova 15 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Suško Donnerova 15 Bratislava 841 05
   01.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Suško Donnerova 15 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Suško Donnerova 15 Bratislava 841 05
   18.12.1995Nové obchodné meno:
   WORLD EXCELENT s.r.o.
   17.12.1995Zrušené obchodné meno:
   EVROPA Bratislava s r.o.
   20.04.1995Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Suško Donnerova 15 Bratislava 841 05
   19.04.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Suško Donnerova 15 Bratislava 841 05
   Ing. Vilém Knobloch Počeradská 600 Praha 8 186 00 Česká republika
   Ing. Peter Soukup Táborská 1 Praha 1 140 00 Česká republika
   16.12.1992Nové obchodné meno:
   EVROPA Bratislava s r.o.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 827 10
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná odbytová činnosť v oblasti rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   automatizované spracovanie dát
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Suško Donnerova 15 Bratislava 841 05
   Ing. Vilém Knobloch Počeradská 600 Praha 8 186 00 Česká republika
   Ing. Peter Soukup Táborská 1 Praha 1 140 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Suško Donnerova 15 Bratislava 841 05