Vytvořte fakturu

KODEM, družstvo - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KODEM, družstvo
IČO 31338232
TIN 2020301184
DIČ SK2020301184
Datum vytvoření 17 Prosinec 1992
Company category Družstvo
Sídlo KODEM, družstvo
Ivánska cesta 15
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 109 698 €
Zisk -18 377 €
Kapitál 23 618 €
Vlastní kapitál -32 590 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421911448229
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 13,093
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 2,427
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 164
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,488
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 13,093
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -50,967
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 35,582
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 35,582
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,324
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -70,496
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -18,377
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 64,060
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 21,522
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 30,538
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 529
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 3,427
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,877
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 24,705
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 12,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 109,698
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 44,667
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 62,131
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -100
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,000
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 126,721
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 28,866
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 33,554
C. Služby (účtová skupina 51) 10,921
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 43,691
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 901
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 6,381
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,188
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,219
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -17,023
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 33,357
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 394
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 394
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -394
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -17,417
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -18,377
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31338232 TIN: 2020301184 DIČ: SK2020301184
 • Sídlo: KODEM, družstvo, Ivánska cesta 15, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Prosinec 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Vojtech Nagy predseda Lenardova 1146/14 Bratislava 851 01 17.12.1992
  Miroslava Števíková Okružná 14 Bratislava 17.12.1992
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.08.2013Nový štatutárny orgán:
   člen družstva poverený členskou schôdzou
   06.08.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Zdenka Péková Eisnerova 6133/21 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 13.05.1999
   01.02.2008Nové sidlo:
   Ivánska cesta 15 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Vojtech Nagy - predseda družstva Lenardova 1146/14 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 17.12.1992
   Miroslava Števíková Okružná 14 Bratislava Vznik funkcie: 17.12.1992
   Zdenka Péková Eisnerova 6133/21 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 13.05.1999
   31.01.2008Zrušené sidlo:
   Grösslingova 62 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vojtech Nagy - predseda družstva Lenardova 14 Bratislava
   Zdenka Péková Eisnerova 21 Bratislava
   Miroslava Števíková Okružná 14 Bratislava
   13.05.1999Nové obchodné meno:
   KODEM, družstvo
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Zdenka Péková Eisnerova 21 Bratislava
   12.05.1999Zrušené obchodné meno:
   KODEM, výrobné družstvo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Rastislav Dufek - podpredseda družstva 97 Láb
   17.12.1992Nové obchodné meno:
   KODEM, výrobné družstvo
   Nové sidlo:
   Grösslingova 62 Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   výroba v odboroch koženej galantérie
   poskytovanie služieb v odboroch koženej galantérie
   maloobchodná činnosť, predaj vlastných a nakupovaných výrobkov
   vykonávanie zahranično-obchodnej činnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Rastislav Dufek - podpredseda družstva 97 Láb
   Vojtech Nagy - predseda družstva Lenardova 14 Bratislava
   Miroslava Števíková Okružná 14 Bratislava