Vytvořte fakturu

IOP - SL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název IOP - SL
IČO 31338437
TIN 2020300733
DIČ SK2020300733
Datum vytvoření 21 Prosinec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IOP - SL
Terchovská 235/22
90028
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 5 630 €
Zisk -270 €
Kapitál 19 421 €
Vlastní kapitál -76 252 €
Kontaktní informace
Email p.pastusak@gmail.com
Telefon(y) 0243423252, 0245946138
Mobile(y) 0903446084
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,187
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,187
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,187
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,036
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 25
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,617
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 8,223
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -76,522
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 663
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 817
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -84,371
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -270
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 84,745
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 82,661
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 2,084
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,120
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 964
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 5,630
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 5,571
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 59
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 4,857
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 2,070
C. Služby (účtová skupina 51) 1,984
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 800
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 773
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,576
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 83
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 83
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -83
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 690
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -270
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31338437 TIN: 2020300733 DIČ: SK2020300733
 • Sídlo: IOP - SL, Terchovská 235/22, 90028, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Prosinec 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Pastušák Terchovská 235 Zálesie 900 28 08.02.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Peter Pastušák 6 639 € (100%) Terchovská 235 Zálesie 900 28
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.12.2007Nové sidlo:
   Terchovská 235/22 Zálesie 900 28
   Nové predmety činnosti:
   marketing a manažment v rozsahu predmetu podnikania
   20.12.2007Zrušené sidlo:
   Stachanovská 60 Bratislava 821 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   marketing, management v rozsahu predmetu podnikania
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Branislav Tahotný Toryská 25 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Tahotný Toryská 25 Bratislava 821 07
   20.01.2004Nové sidlo:
   Stachanovská 60 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   výroba mechanická, fyzikálna a chemická úprava skla
   podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
   podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   19.01.2004Zrušené sidlo:
   Stachanovská 60 Bratislava 821 05
   08.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Peter Pastušák Terchovská 235 Zálesie 900 28
   Ing. Branislav Tahotný Toryská 25 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Pastušák Terchovská 235 Zálesie 900 28
   Ing. Branislav Tahotný Toryská 25 Bratislava 821 07
   07.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Pastušák Toryská 25 Bratislava
   Ing. Branislav Tahotný Pezinská 8 Vinosady
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Pastušák Toryská 25 Bratislava
   Ing. Branislav Tahotný Pezinská 8 Vinosady
   29.05.1997Nové sidlo:
   Stachanovská 60 Bratislava 821 05
   28.05.1997Zrušené sidlo:
   Palárikova 20 Bratislava 811 04
   19.12.1995Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná činnosť
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   konzultačná, poradenská a zastupiteľská činnosť v oblasti obchodu
   06.03.1995Noví spoločníci:
   Ing. Peter Pastušák Toryská 25 Bratislava
   Ing. Branislav Tahotný Pezinská 8 Vinosady
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Pastušák Toryská 25 Bratislava
   Ing. Branislav Tahotný Pezinská 8 Vinosady
   05.03.1995Zrušeny spoločníci:
   IOP Ltd. Douglas ISLE OF MAN
   Ing. Branislav Tahotný Pezinská 8 Vinosady
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Branislav Tahotný Pezinská 8 Vinosady
   09.05.1994Noví spoločníci:
   Ing. Branislav Tahotný Pezinská 8 Vinosady
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Branislav Tahotný Pezinská 8 Vinosady
   08.05.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Plesovszká Palárikova 20 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mária Plesovszká
   21.12.1992Nové obchodné meno:
   IOP - SL, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Palárikova 20 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   marketing, management v rozsahu predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   IOP Ltd. Douglas ISLE OF MAN
   Ing. Mária Plesovszká Palárikova 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mária Plesovszká