Vytvořte fakturu

SLOVAKIA GROUP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SLOVAKIA GROUP
IČO 31338445
TIN 2020317211
DIČ SK2020317211
Datum vytvoření 18 Prosinec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOVAKIA GROUP
Šustekova 49
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 347 063 €
Zisk 55 794 €
Kapitál 545 544 €
Vlastní kapitál 97 346 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421258100600
Fax(y) 0258100601
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 141,328
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 39,828
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,632
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 101,500
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 271,607
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 248,945
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 17,428
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,428
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 412,935
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 223,259
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 150,000
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 150,000
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,946
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 13,519
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 55,794
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 189,676
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 187,626
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 38,477
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,470
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 114
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 146,565
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,050
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 347,063
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 267,301
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,755
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 75,007
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 283,932
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 13,203
C. Služby (účtová skupina 51) 210,894
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 34,704
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 916
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 9,385
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 2,322
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 11,472
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,036
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 63,131
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 43,204
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 205
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 205
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,888
M. Úrokové náklady (562) 6
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,882
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,683
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 59,448
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 3,654
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 55,794
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31338445 TIN: 2020317211 DIČ: SK2020317211
 • Sídlo: SLOVAKIA GROUP, Šustekova 49, 85104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Prosinec 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Loris Colusso Šustekova 49 Bratislava 851 04 23.08.2005
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Loris Colusso 146 681 € (97.8%) Šustekova 49 Bratislava 851 04
  Dott. Giannantonio Barel 3 319 € (2.2%) Verona 371 24 Talianska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.03.2014Zrušeny spoločníci:
   MOVING INTERNATIONAL S.R.L. Via Cormor 127 San Michele al Tagliamento (VE) 300 20 Talianska republika
   11.01.2013Nové sidlo:
   Šustekova 49 Bratislava 851 04
   10.01.2013Zrušené sidlo:
   Plátenícka 24 Bratislava 821 09
   06.10.2010Nové predmety činnosti:
   medzinárodná nákladná cestná doprava
   10.03.2009Noví spoločníci:
   Loris Colusso pobyt na území SR : Šustekova 49 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Loris Colusso pobyt na území SR : Šustekova 49 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 23.08.2005
   09.03.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Lády ul. 8. mája 18 Bratislava 821 06
   Loris Colusso Via Nello e Carlo Rosselli 1 San Michele al Tagliamento 300 28 Talianska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Lády ul. 8. mája 18 Bratislava 821 06
   Loris Colusso Via Nello e Carlo Rosselli 1 San Michele al Tagliamento 300 28 Talianska republika Vznik funkcie: 23.08.2005
   15.09.2005Nové obchodné meno:
   SLOVAKIA GROUP s.r.o.
   Nové sidlo:
   Plátenícka 24 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti dopravy
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie dopravy v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb
   obstarávateľské služby spojené s prenájmom a správou bytového a nebytového fondu
   prekladateľské a tlmočnícke služby
   školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   personálne poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti okrem personálneho lízingu
   automatizované spracovanie dát
   prieskum trhu a verejnej mienky
   zhotovovanie webových stránok
   organizovanie seminárov, školení, výstav, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   obchodná činnosť prostredníctvom internetu
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Eva Lády ul. 8. mája 18 Bratislava 821 06
   MOVING INTERNATIONAL S.R.L. Via Cormor 127 San Michele al Tagliamento (VE) 300 20 Talianska republika
   Dott. Giannantonio Barel Via Della Pace 8 Verona 371 24 Talianska republika
   Loris Colusso Via Nello e Carlo Rosselli 1 San Michele al Tagliamento 300 28 Talianska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Lády ul. 8. mája 18 Bratislava 821 06
   Loris Colusso Via Nello e Carlo Rosselli 1 San Michele al Tagliamento 300 28 Talianska republika Vznik funkcie: 23.08.2005
   14.09.2005Zrušené obchodné meno:
   ABACO SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Jungmannova 2 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Lády Jungmannova 2 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Lády Jungmannova 2 Bratislava 851 01
   09.11.1999Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Lády Jungmannova 2 Bratislava 851 01
   08.11.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Lády Strakova 3 Bratislava 811 01
   23.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Eva Lády Jungmannova 2 Bratislava 851 01
   22.02.1999Zrušeny spoločníci:
   ABACO VIAGGI S.R.L. Via Tibullo 7 Int. 2 CAP 34127 Trieste Taliansko
   ITALČESKY, s r.o. Gorkého nám. 23 Praha Česká republika
   Ing. Eva Lády Strakova 3 Bratislava 811 01
   Loris Colusso Via n.eC. Rosselli 3 S. Michele al Tagliamento Taliansko
   07.05.1997Nové sidlo:
   Jungmannova 2 Bratislava 851 01
   06.05.1997Zrušené sidlo:
   Mliekarenská 10 Bratislava 824 92
   12.06.1996Noví spoločníci:
   Ing. Eva Lády Strakova 3 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Lády Strakova 3 Bratislava 811 01
   11.06.1996Zrušeny spoločníci:
   Eva Benedikovičová 59 Dobrá Voda 919 54
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Benedikovičová 59 Dobrá Voda 919 54
   20.05.1994Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľsá činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   ABACO VIAGGI S.R.L. Via Tibullo 7 Int. 2 CAP 34127 Trieste Taliansko
   Loris Colusso Via n.eC. Rosselli 3 S. Michele al Tagliamento Taliansko
   19.05.1994Zrušeny spoločníci:
   ABACO VIAGGI S.R.L. Via Tibullo 7 Int. 2 CAP 34127 Trieste Taliansko
   TOURIST-COOP SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSA- BILITA LIMITATA Corso del Popolo 36, CAP 300 28 S. Michele al Tagliamento (VE) Taliansko
   Loris Colusso Via n.eC. Rosselli 3 S. Michele al Tagliamento Taliansko
   Gianfranco Valvason Via Gobbato 5/B 300 28 S. Michele al Tagliamento Taliansko
   18.12.1992Nové obchodné meno:
   ABACO SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mliekarenská 10 Bratislava 824 92
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   ITALČESKY, s r.o. Gorkého nám. 23 Praha Česká republika
   ABACO VIAGGI S.R.L. Via Tibullo 7 Int. 2 CAP 34127 Trieste Taliansko
   TOURIST-COOP SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSA- BILITA LIMITATA Corso del Popolo 36, CAP 300 28 S. Michele al Tagliamento (VE) Taliansko
   Eva Benedikovičová 59 Dobrá Voda 919 54
   Loris Colusso Via n.eC. Rosselli 3 S. Michele al Tagliamento Taliansko
   Gianfranco Valvason Via Gobbato 5/B 300 28 S. Michele al Tagliamento Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Eva Benedikovičová 59 Dobrá Voda 919 54