Vytvořte fakturu

GEODET BRATISLAVA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název GEODET BRATISLAVA
IČO 31338500
TIN 2020328761
DIČ SK2020328761
Datum vytvoření 11 Prosinec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GEODET BRATISLAVA
Malodunajská 8634/15
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 211 148 €
Zisk 76 945 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421245642131
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 10,317
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 10,317
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,317
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 198,603
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 147,102
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 42,742
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,652
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 208,920
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 196,799
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 91,682
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 663
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 20,870
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 76,945
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 12,121
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 114
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 12,007
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,358
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,773
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,659
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 217
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 211,148
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 208,296
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,852
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 112,109
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,767
C. Služby (účtová skupina 51) 77,192
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 15,217
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 882
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 7,886
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,165
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 99,039
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 122,337
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 3
X. Úrokové výnosy (662) 3
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 356
M. Úrokové náklady (562) 6
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 350
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -353
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 98,686
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 21,741
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 76,945
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31338500 TIN: 2020328761 DIČ: SK2020328761
 • Sídlo: GEODET BRATISLAVA, Malodunajská 8634/15, 82107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Prosinec 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Slavomír Hitka Malodunajská 8634/15 Bratislava 24.08.2000
  Slavomír Hitka Bebravská 8956/5 Bratislava 821 07 26.02.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Slavomír Hitka 1 995 € (30%) Malodunajská 8634/15 Bratislava
  Slavomír Hitka 4 655 € (70%) Bebravská 8956/5 Bratislava 821 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.03.2014Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Slavomír Hitka Bebravská 8956/5 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 26.02.2014
   06.03.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   22.12.2010Nové sidlo:
   Malodunajská 8634/15 Bratislava 821 07
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie pozemkových úprav
   21.12.2010Zrušené sidlo:
   Malodunajská 15 Bratislava 821 07
   24.08.2000Noví spoločníci:
   Ing. Slavomír Hitka Malodunajská 8634/15 Bratislava
   Slavomír Hitka Bebravská 8956/5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Slavomír Hitka Malodunajská 8634/15 Bratislava
   23.08.2000Zrušeny spoločníci:
   Slavomír Hitka Malodunajská 15 Bratislava
   Ing. Slavomír Hitka Malodunajská 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Slavomír Hitka
   11.12.1992Nové obchodné meno:
   GEODET BRATISLAVA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Malodunajská 15 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   geodetické a kartografické práce
   Noví spoločníci:
   Slavomír Hitka Malodunajská 15 Bratislava
   Ing. Slavomír Hitka Malodunajská 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Slavomír Hitka