Vytvořte fakturu

IDEAL - MONT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.01.2016
Basic information
Obchodní název IDEAL - MONT
IČO 31338526
TIN 2020328772
DIČ SK2020328772
Datum vytvoření 22 Prosinec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IDEAL - MONT
Slowackého 56
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 19 270 €
Zisk -12 320 €
Kapitál 3 221 €
Vlastní kapitál -271 983 €
Kontaktní informace
Email idealmont@idealmont.sk
webové stránky http://www.idealmont.sk
Telefon(y) +421243410801
Fax(y) 0243295955
Date of updating data: 26.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,088
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 701
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 607
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 540
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 540
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 67
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 94
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 75
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 19
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 387
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 387
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,088
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -284,302
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 578
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 578
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -279,200
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -279,200
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,320
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 285,390
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,680
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,680
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 283,710
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 88
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 88
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 281,782
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 308
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 173
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,359
Date of updating data: 26.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 19,270
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 19,270
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 19,270
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 29,278
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 10,397
D. Služby (účtová skupina 51) 12,563
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,734
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,224
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,487
4. Sociální náklady (527, 528) 23
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 469
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 115
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -10,008
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -3,690
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,352
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,352
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,352
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -11,360
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -12,320
Date of updating data: 26.01.2016
Date of updating data: 26.01.2016