Vytvořte fakturu

ENERGOCORP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 01.03.2016
Basic information
Obchodní název ENERGOCORP
IČO 31338607
TIN 2020345272
DIČ SK2020345272
Datum vytvoření 01 Leden 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ENERGOCORP
Žehrianska 14
85107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 137 302 €
Zisk 8 153 €
Kapitál 233 122 €
Vlastní kapitál -210 347 €
Kontaktní informace
Email energocorp@stonline.sk
Telefon(y) 0262520217
Date of updating data: 01.03.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 148,984
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 146,922
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,511
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 05 r. 08) 104,410
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 164,314
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 155,959
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,872
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -7,965
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 313,298
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -201,352
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 7,635
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 7,635
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,619
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -218,759
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,153
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 514,650
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 35,712
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 475,756
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 363,620
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 26,217
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) -2,768
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 88,687
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 3,182
Date of updating data: 01.03.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 137,302
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 100,610
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 35,707
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 985
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 128,967
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 93,189
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,479
C. Služby (účtová skupina 51) 19,032
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 13,325
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -58
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 8,335
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 20,617
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 182
M. Úrokové náklady (562) 88
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 94
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -182
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 8,153
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 8,153
Date of updating data: 01.03.2016
Date of updating data: 01.03.2016