Vytvořte fakturu

RUBIKON - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název RUBIKON
IČO 31338691
TIN 2020341433
DIČ SK2020341433
Datum vytvoření 23 Prosinec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RUBIKON
Dopravná 5
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 55 344 €
Zisk 27 809 €
Kapitál 106 613 €
Vlastní kapitál -92 200 €
Kontaktní informace
Email rubikon@mail.t-com.sk
Telefon(y) 0244881330
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 22,576
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 22,576
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 300
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 177,329
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 32,607
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 191
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 144,531
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 199,905
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 15,610
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 66,388
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 66,388
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 80,000
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,957
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -161,544
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 27,809
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 184,295
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 184,208
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 18,022
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 52
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,096
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 162,038
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 87
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 55,344
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 55,043
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 301
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 26,434
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7
C. Služby (účtová skupina 51) 3,885
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 3,389
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 223
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,431
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,499
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 28,910
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 51,452
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 143
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 143
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -141
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 28,769
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 27,809
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31338691 TIN: 2020341433 DIČ: SK2020341433
 • Sídlo: RUBIKON, Dopravná 5, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Prosinec 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Viera Vandrášeková Pri Vodnej veži 5 Bratislava 851 10 25.10.2005
  Soňa Vandrášeková Pri Vodnej veži 5 Bratislava 851 10 16.12.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Viera Vandrášeková 66 388 € (100%) Pri Vodnej veži 5 Bratislava 851 10
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.03.2010Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Soňa Vandrášeková Pri Vodnej veži 5 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 16.12.2009
   19.03.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Boris Vandrášek Pohraničníkov 7 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 21.11.2005
   23.11.2005Nové sidlo:
   Dopravná 5 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Boris Vandrášek Pohraničníkov 7 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 21.11.2005
   22.11.2005Zrušené sidlo:
   Dopravná 10 Bratislava 831 06
   29.10.2005Noví spoločníci:
   Viera Vandrášeková Pri Vodnej veži 5 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Viera Vandrášeková Pri Vodnej veži 5 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 25.10.2005
   28.10.2005Zrušeny spoločníci:
   Milan Vandrášek Pohraničníkov 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Vandrášek Pohraničníkov 7 Bratislava
   07.08.1996Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianských stavieb
   01.04.1993Nové obchodné meno:
   RUBIKON, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s povolením/
   prevádzkovanie stávkových hier pomocou výherných prístrojov
   pohostinská činnosť
   Noví spoločníci:
   Milan Vandrášek Pohraničníkov 7 Bratislava
   31.03.1993Zrušené obchodné meno:
   RUBIKON spol. s r. o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s povolením/.
   prevádzkovanie stávkových hier pomocou výherných prístrojov
   Zrušeny spoločníci:
   Milan Vandrášek Pohraničníkov 7 Bratislava
   16.02.1993Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie stávkových hier pomocou výherných prístrojov
   23.12.1992Nové obchodné meno:
   RUBIKON spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Dopravná 10 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s povolením/.
   Noví spoločníci:
   Milan Vandrášek Pohraničníkov 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Milan Vandrášek Pohraničníkov 7 Bratislava